Gezamenlijke focus op afvalstoffentransport

Op 1 juni bundelden de OMWB en ODBN samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en diverse afdelingen van de politie hun krachten voor een actiedag. De samenwerking stond in het teken van een integrale controle van transport van afvalstoffen. Veertig voertuigen werden staande gehouden en gecontroleerd, waarbij de meerderheid van de transporteurs niet in het bezit bleek te zijn van de juiste papieren of vergunningen.

Voor overtreding van milieu- en verkeerswetgeving volgden 23 bekeuringen. Bovendien worden twee bestuursrechtelijke signalen opgepakt door de omgevingsdienst en andere geconstateerde zaken nader besproken en afgedaan in overleg met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Het transport van afvalstoffen
Het basisteam van de politie heeft in samenwerking met Team Milieu en Team Verkeer een actiedag opgezet, waarbij er gecontroleerd is op het transport van afvalstoffen. Verschillende voertuigen werden door een toezichthouder, milieuagent en verkeersspecialist gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gegevens van het transport en de technische staat van het transport. Het vervoeren en inzamelen van afval is een grote en belangrijke taak in Nederland. Deze taak is gebonden aan strenge wet- en regelgeving, met als doel zicht te houden op de afvalstroom. Deze afvalstroom is te volgen aan de hand van een transportbrief, waarbij transporteurs soms bewust of onbewust de brief niet of niet volledig invullen. Hierdoor is er geen zicht op bepaalde gevaarlijke afvalstoffen. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen, die bij dumping kunnen leiden tot verontreiniging van de bodem. Dit is schadelijk voor natuur, maar ook voor de mens die mogelijk deze stoffen inademt. Toezicht houden op dit transport is belangrijk om de pakkans te vergroten en deze gevaarlijke stoffen te onderscheppen.

Samenwerking ODBN en politie
Deze vorm van samenwerking tussen de politie, de Omgevingsdienst Brabant Noord en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is enorm belangrijk. Zo kan iedere discipline direct en passend reageren op de geconstateerde overtreding. In de toekomst volgen mogelijk meer gezamenlijke actiedagen.