Hitte en droogte: hoe raakt het bedrijven en het werk van de OMWB?

Hitte en droogte zijn niet langer incidenteel. We krijgen er jaarlijks steeds nadrukkelijker mee te maken. Wat zijn de gevolgen hiervan voor burgers en bedrijven? Welke nieuwe gevaren brengt het met zich mee? En wat betekent het voor het werk van de omgevingsdienst?

Meer hitte, meer klachten

De OMWB beheert voor Brabant de MilieuKlachtenCentrale waar je terecht kunt met meldingen van overlast in de leefomgeving. “Met warm weer zijn mensen meer buiten. Ze zien, horen en ruiken meer. Ook slapen ze vaak met het raam open. Er komt meer op ze af, terwijl ze door de hitte minder kunnen hebben. Het lontje is vaak net wat korter. Dus als klachtendienst krijgen we bij hitte duidelijk meer meldingen binnen”, zegt Henny Verstijlen van Team Klachten en Calamiteiten van de OMWB. Dataonderzoek van de OMWB bevestigt dat synchroon aan de oplopende temperatuur het aantal klachten toeneemt. “Of andersom gezegd: hoe kouder het is, des te minder mensen klagen.”


Waar gaan de klachten over?

Het gaat om een breed scala aan klachten. Van stof tot geluidsoverlast en stank veroorzaakt door bedrijven. Henny noemt de geur van varkensstallen, de vetlucht van de horeca, stofoverlast van op- en overslagbedrijven en de geur van composteerbedrijven. ”We krijgen ook vaker klachten over airco’s. Door de langdurige hitte moet er meer worden gekoeld. Bijvoorbeeld door supermarkten. Airco’s die ook ’s nachts harder moeten werken. Daar kunnen omwonenden last van hebben. Niet alleen omdat het geluid per se zo hard is, maar soms ook vanwege de lage bromtonen. De OMWB onderzoekt en behandelt dit soort klachten. Soms door het gesprek aan te gaan met de veroorzaker en soms ook door te meten of die overlast wel of niet de geldende normen overschrijdt.”

Hitte en droogte op bedrijventerreinen

Toezichthouder Francois Hurxkens van de OMWB over de gevolgen voor bedrijven: “Hitte en droogte is zeker een fenomeen dat om extra aandacht vraagt. Voor haven- en industrieterrein Moerdijk kijken we samen met de veiligheidsregio en het waterschap naar extra aandachtpunten. Denk bijvoorbeeld aan de dreiging van energietekort en stroomuitval doordat bedrijven extra moeten koelen en meer energie nodig hebben dan beschikbaar is. De capaciteit van ons stroomnetwerk is niet grenzeloos. Zeker bij extra risicovolle bedrijven is het dan belangrijk dat de noodaggregaten goed op orde zijn. Ook zonder hitte moet dat natuurlijk het geval zijn. Maar het is zeker ook in hitte-periodes een aandachtpunt voor bedrijven om op te letten.”

Personeel heeft ook last van hitte

Francois wijst ook op de gevolgen voor werknemers: “Op de werkvloer kan langdurig aanhoudende hitte tot problemen leiden. Het kan hoofdpijn veroorzaken, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dat brengt risico’s met zich mee.”

Ook kunnen risico’s ontstaan doordat onderdelen van machines en tanks uitzetten door aanhoudende hitte. Zo kan de dampdruk bij tanks en insluitsystemen toenemen en onderdelen kunnen schade oplopen. Francois wijst ook op het gebruik van koelwater en bluswater. “Bij langdurige warmte kan de lage waterstand in rivieren en kanalen de waterinname bemoeilijken.”

Afvalverwerking vraagt om extra aandacht

Remco Reuvers is bij de OMWB toezichthouder voor afvalverwerkende bedrijven. Dat zijn bedrijven die afval innemen en verwerken (zoals vergisten, composteren en sorteren). “Een risico bij afval is dat er broei kan ontstaan waardoor het afval kan gaan branden. Dat moet goed worden gemonitord met signaleringssystemen, bijvoorbeeld met warmtebeeldcamera’s en temperatuurmeters. Zo kunnen bedrijven op tijd ingrijpen.”

De OMWB voert wanneer nodig flitscontroles uit om te controleren of er tijdens aanhoudende hitte en droogte verantwoord met afval wordt omgegaan. Onaangekondigde bezoeken om te controleren of bedrijven bijvoorbeeld niet meer afval hebben opgeslagen dan volgens de vergunning is toegestaan.

Glasscherf kan vergrootglas zijn

Bij afvalbedrijven is het zaak om afval niet te lang op te slaan. “Juist om te voorkomen dat er processen op gang kunnen komen zoals broei of accu’s die spontaan in brand vliegen.” Remco legt uit dat bijvoorbeeld een glasscherf kan werken als een vergrootglas. “Als daar de zon op staat kan zomaar vuur ontstaan. Dat wil je niet. Door afval zo snel mogelijk te verwerken worden dat soort risico’s verkleind.”

Nu ook de BBQ weer veelvuldig wordt gebruikt, is het extra oppassen geblazen voor afvalinzamelaars. “Het komt regelmatig voor dat er houtskool van de barbecue in de container terechtkomt waarvan men denkt dat het uitgebrand is terwijl het van binnen nog wel degelijk smeult. Als je die gloeiende kooltjes in de vuilniswagen krijgt en later bij een verwerkingsbedrijf kan daardoor brand ontstaan.”

Tot slot wijst Remco op grondverwerkende bedrijven. “Als zand gortdroog is dan is er maar weinig wind nodig om stofwolken te laten ontstaan. Daar kunnen omwonenden veel last van hebben. Om dat te voorkomen moeten bedrijven sproeien. Dat is een verplichting die in de vergunning staat. Het is aan ons om te controleren of dat ook gebeurt.”