Effecten coronavirus op de werkwijze van de OMWB

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan verlengd tot 28 april. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant past haar werkwijze hierop aan en zoekt een goede balans tussen de menselijke maat en doen wat kan, gezien de omstandigheden.

Algemene werkwijze, dienstverlening

  • Wij volgen de richtlijnen en maatregelen van het kabinet en de RIVM en passen onze werkwijze daar op aan.
  • OMWB-medewerkers kunnen vanuit huis werken, zo continueren we ons werk zo optimaal mogelijk.
  • Onze medewerkers zijn bereikbaar via hun telefoon, mail of video conferencing.
  • De MilieuKlachtenCentrale is en blijft bereikbaar, 24/7 via 073-6812821 of www.milieuklachtencentrale.nl
  • Het coronatijdpers biedt uitdagingen voor onze medewerkers op het vlak van werk en privé; dat geldt ook voor onze contacten bij bedrijven, gemeenten en andere organisaties. Laten we elkaar blijven helpen de komende tijd!

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

De OMWB verricht haar maatschappelijke opgaven, taken en werkzaamheden zo goed mogelijk, met samenwerkingspartners, aangepast aan de huidige omstandigheden. Toezicht gaat door, al is het anders. Zo zijn er geen persoonlijke contacten/ontmoetingen en gebeurt er meer digitaal en administratief.

Bij vergunningverlening maakt de OMWB van een nood een deugd; onder meer het het actualiseren van openstaande meldingen, extra investering bij bijvoorbeeld Brzo-vergunningen of wabo. In april en mei richt de omgevingsdienst zich mede op de zogeheten gebiedsgerichte aanpak; met geveltoezicht, bezoek van (oudere) bedrijfsterreinen, door middel van visuele inspecties. Op deze manier actualiseert de OMWB het voor de gemeenten zo belangrijke inrichtingenbestand: niet-gemelde bedrijven opsporen, leegstand inventariseren en kijken naar verdachte locaties (in het kader van veiligheid en ondermijning).

De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld, bleek deze week. De OMWB is volop in voorbereiding, die gaat door. Zo zet de dienst projecten op om de impact van de wet op onze VTH-taken te bepalen. Uitstel van de wet is nu nodig, hopelijk houden we met alle samenwerkingspartners de goede energie vast!

Verder ondersteunt de OMWB de collega’s van de ODBN bij de uitvoering van de Wet Natuurbescherming-taken.

Tot slot, voor onze regio geldt een noodverordening. De OMWB heeft de Veiligheidsregio en de gemeenten aangeboden menskracht te willen leveren voor naleving noodverordening.

Tevens wordt een aantal medewerkers van de OMWB aangewezen als toezichthouder om invulling te geven aan de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.