“Ik kan en mag meedenken over waar we met data heen willen”

Roos Verhoeven heeft de ambitie van de OMWB zien groeien op het gebied van data en informatiebeheer. Begonnen in 2018 als trainee binnen de afdeling Leefomgevingskwaliteit luidde de opdracht ‘We willen iets met data doen’.

Inmiddels vormt Roos als ‘Product Owner Dataplatform’ samen met haar collega’s van cluster Informatievoorziening, de motor achter de doorontwikkeling van een datagedreven OMWB. Ze vervult tegenwoordig – zoals ze het zelf noemt – de brugfunctie tussen de enerzijds uitvoering en bedrijfsvoering en anderzijds de data-unit. Er is voortdurend sprake van een wisselwerking tussen teams die bepaalde informatiebehoeftes hebben waarvoor inzichten uit data nodig zijn en haar collega’s die bijbehorende informatieproducten (zoals rapportages) moeten maken. “Dat gebeurde in het begin nog wel eens ad hoc. Inmiddels is de meerwaarde van kwalitatief goede data verder doorgedrongen in de organisatie. De kwaliteit en de behoefte aan data nam een vlucht toen veel collega’s merkten dat een kleine extra administratieve handeling relatief gezien enorm veel bijdroeg aan meer inzichten en betere informatie. Hierdoor vergroten we nog steeds dagelijks de impact op het werk van de OMWB”, vertelt Roos.

Tafel
De uitvraag van de verschillende afdelingen overstijgt nu de capaciteit en de middelen van de datacollega’s. Sinds begin vorig jaar wordt er daarom gestructureerd met informatiebehoeften omgegaan. Roos licht toe: “Om die reden vragen we bij iedere uitvraag een goede onderbouwing. De motivatie achter de vraag bespreken we vervolgens binnen een ander, relatief nieuw verband. Het maakt namelijk dat we databehoeften prioriteren in samenspraak met het MT+. Dat gebeurt tijdens de zogenaamde ‘Tafel van Rapportage’. Teamleiders bepalen in dit overleg in samenspraak welke informatiebehoefte- of uitvraag (op welke termijn) beantwoord moet worden. Soms heeft het wat tijd nodig om gezamenlijk tot de kern van een specifieke vraag te komen. De vraag áchter de vraag, dat is regelmatig een interessante zoektocht. Dat vereist ook bepaalde vakinhoudelijke kennis. Die kennis proberen we nu goed te borgen door de collega’s van onze dataclub aanspreekpunten te maken van de verschillende deelonderwerpen.”

Advies 
“In eerste instantie moesten we ons buigen over de wat basale vraagstukken. Denk aan financiële inzichten voor de gemeenten en Provincie Noord-Brabant, tijdschrijven, T-rapportages en capaciteitsplanning (S-model). Allemaal zaken die de benodigde inzichten geven voor zowel (interne) sturing als externe verantwoording. Die hebben we voor een groot deel getackeld nu. We geven ook altijd een advies mee bij de Tafel van Rapportage vanuit onze kant, om aan te geven waar nog meer kansen liggen en waar nog ruimte over is. Ik kan en mag meedenken over waar we met data heen willen.”

Datagedreven 
Het datagedreven werken begint volgens Roos dan ook steeds meer te landen in de organisatie. “Dat betekent tegelijkertijd dat we genoodzaakt zijn om de gehele organisatie een boost te geven qua datakwaliteit. Je wil immers op alle onderwerpen binnen de OMWB hetzelfde hoge niveau van datagedreven werken bereiken. Vandaar dat het belangrijk is dat we organisatiebreed data vastleggen zodat de OMWB zich steeds beter kan inzetten voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving. De vaart zit er in ieder geval goed in nu.”

2023 
Binnenkort ziet het team Informatievoorziening zijn coördinator Jochem Pansier de organisatie verlaten. Roos vindt het jammer maar ziet er ook een mooi markeringspunt in. “Jochem zei: ‘Ik ga weg omdat het zo goed gaat.’ Er stáát echt een functionerend team nu. Dat ervaar ik als een groot compliment en een bevestiging dat we op de goede weg zitten. 2023 wordt het jaar van het leggen van een gedegen datafundament met steeds betere datakwaliteit, de overgang naar RX Mission (het nieuwe zaaksysteem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, red.), twee nieuwe robotjes, de Omgevingswetgerelateerde overgang ‘van inrichting naar milieubelastende activiteit’, om zo maar eens wat zaken te noemen. Volop uitdagingen, waar ik me, dankzij het maatschappelijk relevante karakter van onze dienst, met gemak vol overgave op wil storten.”