“Je kan in dit werk geen botte hork zijn”

Ze komt oorspronkelijk uit de veiligheidsbranche en zet deze kennis nu in voor het milieu en de leefomgeving. Weytske is toezichthouder Klachten en Calamiteiten. “Niet weten wat er gaat gebeuren tijdens een dienst vind ik juíst leuk!”

Hoe ziet jouw werk eruit?

“Ik ben als toezichthouder vooral te vinden ‘in het veld’. Dat wil zeggen: in Midden- en West-Brabant. Veelal op industrieterreinen, maar ook in woonwijken, bij inwoners. Overdag, maar ook ’s nachts als het moet. Ik ga vooral op pad naar aanleiding van klachten of meldingen over geur, geluid of bijvoorbeeld trillingen. Dingen waar je echt last van kunt hebben. Of bij incidenten zoals een grote lekkage van gevaarlijke stoffen of een brand.”

Wat kun je op dat moment betekenen?

“We observeren en onderzoeken de situatie ter plaatse. Is de geur of het geluid te herleiden naar bijvoorbeeld een bedrijf? We gaan dus op onderzoek uit en meten ook. Mochten we vermoeden dat wet- en regelgeving overtreden wordt, dan zetten we de zaak door naar onze toezichthouders die milieucontroles uitvoeren binnen bij de bedrijven. Bij incidenten zijn wij als omgevingsdienst de partij die erop let wat de impact is op het milieu: wordt het bluswater met eventuele chemische stoffen bijvoorbeeld op een schone manier afgevoerd?

Jij kunt dus ’s nachts uit je bed gebeld worden?

“Dat zou kunnen. Daar moet je tegen kunnen. Sterker nog: dat moet je leuk vinden! Ik vind het heel erg leuk dat ik vooraf niet weet wat er staat te gebeuren tijdens mijn dienst. Het loopt nooit zoals je dacht dat het zou lopen. ‘On the spot’ snel schakelen met verschillende betrokken partijen vind ik juist mooi. Laat maar komen!”

Welke eigenschappen moet je hebben om dit werk goed te doen?

“Je moet de menselijke, empathische kant van toezichthouden kunnen toepassen. De situatie raakt vaak de persoonlijke woonsfeer van mensen en overlast is nu eenmaal echt vervelend. Ook als de mate van geluid bijvoorbeeld binnen de normen valt. Dat moet je goed kunnen uitleggen. Een luisterend oor bieden. Je kunt echt geen botte hork zijn.”

Je had weinig ervaring met milieu. Hoe heb je je ontwikkeld?

“Ik heb hiervoor bij de brandweer, politie en als Kwaliteit- Arbo- en Milieu Coördinator gewerkt. Het type werk ligt me dus wel. De kennis over milieuwet- en regelgeving was wel enigszins nieuw. Een ontzettend breed vakgebied! Gelukkig is er een heel goed inwerktraject, waarbij je altijd kunt terugvallen op het hechte team met collega’s. Er is ontzettend veel kennis in huis bij de OMWB en veel begeleiding als je vragen hebt. Zo leer je het vanzelf door te doen.”

Weytske en haar team zoeken een collega! Wil jij je als toezichthouder Klachten en Calamiteiten inzetten voor een schone leefomgeving? Reageer voor 15 december op de vacature.

Collega worden?

Ga naar de vacature