Langere wachttijden aanvragen Wet natuurbescherming, procedures gebieden Natura 2000

Te veel stikstofneerslag is niet altijd goed voor de natuur. Daarom is in veel gevallen een natuurvergunning nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt.  Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor (deels) gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het PAS echter onvoldoende onderbouwd verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Inmiddels is vergunningverlening weer deels mogelijk.

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) behandelt deze procedures namens de provincie Noord-Brabant voor de gehele provincie. Omdat de vergunningverlening langere tijd heeft stilgelegen, is bij de Omgevingsdienst Brabant Noord een grote werkvoorraad ontstaan.

Vergunningaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hoewel er valide argumenten kunnen zijn voor het prioriteren van bepaalde projecten, zal de ODBN niet op eigen initiatief afwijken van deze afspraken. Verzoeken tot prioritering lopen dan ook alleen via de provincie. Gedeputeerde Staten besluiten daarover. Heeft u een project dat mogelijk in aanmerking komt voor prioritering in de afhandeling, dan kan dat voorgelegd worden aan Deon van Schijndel en Gerdy van de Burgt via dvschijndel@brabant.nl en gvdburgt@brabant.nl.

Verder is voor een aantal onderwerpen eerst duidelijkheid van het Rijk nodig voordat vergunningen verleend kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor beweiden en bemesten en voor extern salderen met veehouderijen. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Meer informatie?

– Antwoord op uw vragen over het aanvragen van een vergunning Wnb vindt u op de website van de Provincie.
– Informatie over de laatste stand van zaken m.b.t. aanpak stikstof leest u op de website Aanpakstikstofbrabant.nl
Abonneer u op de nieuwsbrief Stikstof van de provincie