Leges milieu: Cafetariamodel is de toekomst

De nieuwe Omgevingswet verandert het principe van legesheffing en de wettelijke grondslag voor het heffen van leges niet. Toch zijn er veranderingen in de leges bij ‘milieu’.

In 1998 zijn de leges voor milieuvergunningen afgeschaft. Bij onder meer de thema’s bouw en natuur spelen leges nog steeds wel een rol. ‘Milieu’ was daar dus jarenlang een uitzondering op. Onder de Omgevingswet wordt de regelgeving gelijkgetrokken. De wet brengt de mogelijkheid terug om leges te heffen voor het onderdeel milieu, de milieubelastende activiteiten*.

Toelichting in online sessie

Gemeenten en provincies maken zelf de keuze of ze leges willen heffen vanaf 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding Omgevingswet), en als ze dat wel willen doen, of ze dat 100% kostendekkend willen doen of anderszins.

De VNG, Omgevingsdienst NL en enkele provincies ontwikkelen een uniform model voor het heffen van leges. De opdrachtgevers kunnen gebruik maken van dit model. In het webinar op 30 maart aanstaande die de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant organiseert, volgt hier meer toelichting op. Details volgen nog, inschrijven voor die bijeenkomst is nu wel al mogelijk via omgevingswet@omwb.nl.

Model

Gertie van de Coevering-van Herpen, werkzaam bij de OMWB, is lid van het OMWB-programmateam Omgevingswet. Ze licht toe: “De VNG, Omgevingsdienst NL – met onder meer de OMWB – en enkele provincies stellen een onderdeel van de model legesverordening op aan de hand waarvan tarieven vastgesteld kunnen worden. Zie het als een ‘cafetariamodel’ waar de leges samengesteld worden aan de hand van de milieubelastende activiteiten die aangevraagd worden. Met verschillende mogelijkheden tot toeslagen, vermindering en teruggaaf.” Omgevingsdiensten willen opdrachtgevers ontlasten, helpen, maar hen wel in positie laten om zelf beslissingen te nemen. Benieuwd hoe dit er concreet uit ziet? Binnenkort volgt de uitnodiging voor het webinar!

*Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm). Het  wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

Meer weten over ons werk?

Meld je aan voor ons digitale magazine OMWB [in beeld]