Maatregelen coronavirus

De maatregelen die Nederland treft om het Corona-virus in te dammen, treffen ook de OMWB.

Zo vragen we onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. We vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen?
Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening lopen zoveel mogelijk door.

Wat zijn de gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken?
Wij blijven deze taken gewoon vervullen. Wel is het zo onze medewerkers de RIVM-richtlijnen in acht nemen.Dat betekent onder meer dat zij geen handen schudden.

Bereikbaarheid
U kunt ons gewoon bereiken via telefoon en e-mail.