Meer inzicht in grondstromen, minder criminaliteit

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een barrièremodel Grondstromen ontwikkeld, samen met ons als OMWB, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Inspectie Leefomgeving en Transport. Met een barrièremodel kunnen inspecteurs overtreders beter in beeld krijgen en barrières opwerpen tegen hun overtredingen.

Het barrièremodel Grondstromen richt zich op de grondstroom vanaf het moment dat deze de bodem verlaat tot het moment dat de grond weer wordt toegepast.

Meer inzicht

Met het barrièremodel krijgen inspecteurs inzicht in de hele keten. Dit helpt ze om overtreders in beeld te krijgen en zo wordt het makkelijker om barrières op te werpen tegen hun overtredingen.

Daarnaast geeft het model het bevoegd gezag inzicht in de geldende regels en werkwijzen. Ze kan daardoor eerder mogelijke overtredingen en gelegenheden daartoe zien. Bovendien maakt het model eventuele blinde vlekken in de keten duidelijk.

Minder criminaliteit

Het barrièremodel draagt ook bij aan een goede aanpak van criminaliteit. Het laat op een overzichtelijke manier het centrale proces van de grondstromenketen zien en toont ook op een geordende manier de wereld eromheen. Hiermee ontstaat voor alle betrokken toezichthoudende organisaties een gemeenschappelijk beeld. Zo is beter te bepalen wat er moet gebeuren om criminaliteit tegen te gaan. En wie op welk moment in de keten wat moet doen hiervoor. Ook geeft het model indicaties voor nader onderzoek en is het een naslagwerk voor een inspectie in een specifiek deel van de keten. Het model maakt het mogelijk een volledig ketentoezicht te ontwikkelen en dit toezicht verder te verbeteren.

Het model bekijken

Het model is te vinden op een website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Vanwege veiligheidsredenen is het aanmaken van een account noodzakelijk om het model te kunnen raadplegen.