Nieuw: handreiking Milieu en het omgevingsplan

In Midden- en West-Brabant werken we in zes regionale werkgroepen samen. Deze groepen ontwikkelen een gezamenlijke, uniforme werkwijze of aanpak op het gebied van: 

  1. Bruidsschat 
  2. Omgevingsplan
  3. Omgevingstafel 
  4. DSO samenwerking 
  5. VTH-processen 
  6. Toepasbare regels 

Handreiking

De zorg voor het milieu vormt steeds meer een breed gedeelde maatschappelijke kwestie die iedereen binnen de fysieke leefomgeving raakt. De Omgevingswet legt een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor bij de decentrale overheid. Gemeenteraden krijgen hiermee een grotere rol toebedeeld dan voorheen. Eerder deelden we de door de regiowerkgroep opgestelde specialistenhandreiking voor de thema’s geluid en geur in de bruidsschat.  

De nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’, opgesteld in een samenwerking tussen de OZHZ en de OMWB, kijkt verder dan de bruidsschat en is meer geschikt voor een bredere doelgroep. Zo is er ook op artikelniveau een analyse gemaakt van de regels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) en de omgevingsverordening van de provincie. De handreiking is zo opgebouwd dat het document zowel geschikt is voor beleidsmedewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten als voor milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders. 

Het document biedt praktische handvatten voor de opgaven met betrekking tot de milieuthema’s binnen (deelgebieden van) gemeenten. Per milieuthema wordt ingegaan op de aandachtspunten bij het opstellen van regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. In deze eerste versie van de handreiking zijn de thema’s geluid en geur uitgewerkt. De handreiking is een ‘groeidocument’ waarbij de OZHZ en de OMWB samen op zoek gaan naar een integrale benadering van milieuthema’s. Het document verstrekt concrete aandachtspunten en handvatten voor de beleidsmedewerker en is daarmee een uniek instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen. 

Meer info via: a.vermeulen@omwb.nl