Noord-Brabant zoekt naar de juiste samenwerking in de asbestketen

Het Regionaal asbestcongres Brabant was tot de laatste stoel toe gevuld. Het thema asbest is actueel en geniet veel aandacht in de provincie. Voor de pauze lag de nadruk op het asbestdakenverbod, na de pauze ging de aandacht uit naar samenwerkingsvormen tussen de verschillende partijen.

Dagvoorzitter Ton Hermanussen, Teamleider bij ODBN, leidde de dag. Hij startte de middag met twee vragen: ‘met welke rol zit u hier in de zaal?’, vervolgt met ‘wat is nodig om een asbestvrij 2024 te halen?’. Met die laatste vraag was de toon van de middag meteen gezet. Meer dan de helft van de aanwezigen antwoordde met ‘die deadline gaan we niet halen’.

Is er voldoende capaciteit voor een asbestvrij 2024?

Tijdens het openingswoord noemde Jan Lenssen, directeur van ODBN de peiling realistisch. Hij gaf tegelijkertijd aan dat we pessimisme moeten tegengaan. Ondanks dat de overheid er een jaar bij gesmokkeld heeft – het verbod gaat van 1 januari naar 31 december 2024 – is het goed dat het verbod er is. Op dit moment is grofweg 1/3e van het asbest in de provincie Noord-Brabant verwijderd; zo’n 7,6 miljoen m2. De belangrijkste vragen die zijn ontstaan; zijn er genoeg mensen om de klus te klaren? Hebben we voldoende capaciteit? ‘Het komende jaar moet er veel gebeuren. Laten we volgend jaar de vraag gaan we het redden nog eens stellen.’ Het hoofddoel van dit congres? ‘Ontmoet elkaar, leer van elkaar, en probeer met elkaar die klus te klaren. Zorg er samen voor dat we van pessimisme naar optimisme gaan.’

Het aanbod geleidelijk in de markt brengen

Udo Waltman, directeur van SGS Search, is ook blij met het asbestdakenverbod. ’Zonder een verbod gebeurt er niets. Het systeem staat; nu is het tijd voorverbetering.’ Een belangrijk speerpunt is innovatie in werktechnieken; hoe kunnen we tijd en geld winnen? Maar nog belangrijker; hoe bereiken we geleidelijkheid in de aanbodzijde? ‘Als we tot 2023 wachten door te denken dat komt tegen die tijd wel, dan halen we het niet. Laten we vooral kijken naar een aanpak waarmee het aanbod geleidelijk in de markt komt.’

De verdeling in de asbestketen

Monique Wouterlood, werkzaam in team asbest bij ISZW voelde de taak om een andere kant te belichten. Ondanks dat we met zijn allen de laatste jaren veel goede dingen hebben gedaan, gaat het namelijk ook nog weleens mis. Wouterlood liet enkele gevoelige praktijkvoorbeelden zien van situaties waar er na vrijgave incidenteel nog asbest wordt ontdekt. Ze benadrukte het belang van werken volgens regelgeving en kwaliteitsnormen, om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Ervaringen van de omgevingsdiensten

Na een korte koffiebreak was het tijd voor de omgevingsdiensten van de provincie Noord-Brabant. Geert-Jan van der Meijden (ODBN), Emmely Mulder (OMWB) en Jordi de Ruijter (ODZOB) betraden het podium. Ze bestaan nu 5 jaar; in die tijd zijn werkwijzen ontwikkeld en verbeterd. Regelmatig kregen ze te horen dat hun methode niet werkbaar was, te vaak werd een sloopverzoek afgekeurd. Op basis van die feedback zijn er regelingen getroffen, zoals het alsnog goedkeuren van een rapport tenzij er binnen 2 dagen een wijziging wordt doorgevoerd. Maar er blijft discussie tussen de markt en de omgevingsdiensten. Van der Meijden: ‘Zorg dat er in rapporten geen ruimte is voor interpretatie. Zoek bij twijfel of een bijzondere situatie even contact met ons op. En denk aan wederzijds begrip; we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er moet wel begrip en respect zijn voor elkaars werk.’