Omgevingswet: veel animo voor regiowerkgroepen

De Omgevingswet vraagt om nauwe samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. We moeten regels en initiatieven integraal bekijken, en we moeten keuzes maken.

Om integrale afwegingen te kunnen maken is het noodzakelijk dat we als ketenpartners dezelfde definities hanteren, processen op elkaar afstemmen en dat we voor de inwerking van de Omgevingswet de ketenprocessen hebben getest – en waar nodig hebben verbeterd.

Eind vorig jaar hebben de GGD, GHOR, de Veiligheidsregio, de Waterschappen en de OMWB uitgesproken dat ze de behoefte hebben om samen te werken op de onderwerpen die alle ketenpartners raken. Binnen de regio werkte al een aantal gemeenten op dit gebied samen, zoals Hart van Brabant en D6.  Het belang om binnen de gehele regio samen te werken wordt door iedereen gevoel en onderschreven. Samen met Wim van Oekel van het RIO is geïnventariseerd op welke gebieden samenwerking noodzakelijk is. Dit gebeurt nu op zes gebieden met werkgroepen:

  • (uniform inregelen) VTH-processen
  • DSO
  • Bruidsschat
  • Omgevingstafel
  • Toepasbare regels
  • Omgevingsplan

De animo om deel te nemen aan de werkgroep is groot. Elke werkgroep bestaat uit minimaal tien personen. De ketenpartners zijn in alle werkgroepen vertegenwoordigd. De gemeenten nemen in verschillende samenstelling deel aan de werkgroepen. Naar verwachting leveren de groepen de eerste resultaten in maart op. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de werkgroepen de resultaten testen; dit staat gepland voor de zomer van 2021.

Op de hoogte blijven van ons werk?

Meld je aan voor ons digitale magazine OMWB [in beeld]