PFAS: Grote zorgen rondom grondverzet

Op 9 juli ontving de gemeente Breda via de OMWB de melding over het Tijdelijk Handelingskader PFAS, afgekondigd door de staatssecretaris van I&W. Kern daarvan: een kilo droge grond die meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag niet zonder meer hergebruikt worden. Gevolg: een kleine 90 procent van de grond die afgegraven wordt, is ‘vervuild’ verklaard. Bouwprojecten worden vertraagd of stilgelegd (woningbouw, wegenaanleg), maar ook baggerwerkzaamheden, zoals onderhoud van singels en het uitdiepen van havenbekkens en vaargeulen.

 

Op initiatief van de gemeente Breda werd een miniconferentie georganiseerd voor overheden en marktpartijen. Daar werd gezamenlijk de problematiek verkend en uitgezocht wat er nog wél kan in de regio. Daar kwamen interessante dingen uit voort.

Lees hier het hele verhaal en het verslag van de miniconferentie PFAS.