Samen meerwaarde bij vuurwerkcontroles

De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio’s samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn. Er vinden voorcontroles plaats waarbij gelet wordt op de naleving van relevante regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen. Tijdens de verkoopdagen (dit jaar op 28, 29 en 30 december) wordt uiteraard ook gecontroleerd.

De Provincie Noord-Brabant telt ruim tweehonderd vuurwerkverkooppunten. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Omgevingsdienst Brabant Noord hebben, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, een uniforme aanpak voor de controles van deze vuurwerkverkooppunten ontworpen.

Deze uniforme werkwijze creĆ«ert voor de bedrijven in deze branche een gelijk speelveld. Daarnaast krijgen we in Brabant met deze werkwijze een beter zicht op het naleefgedrag en de risico’s in de branche, zodat in het vervolg risicogericht toezicht gehouden kan worden. Hierbij wordt dan ook de trend gevolgd om meer verantwoordelijkheden bij ondernemers te leggen.

Kluizen, sprinklers en brandmeldinstallaties in orde?

Deze weken controleren toezichthouders van de omgevingsdiensten in Brabant de ruim 200 vuurwerkverkooppunten. Hoewel er nu nog bijna nergens vuurwerk ligt, wordt wel al gecontroleerd of de sprinklers en de brandmeldinstallaties naar behoren werken. Daarnaast moet de kluis waarin het vurwerk straks wordt opgeslagen tip top in orde zijn. Dat betekent dat de muren van de vuurwerkkluis zestig minuten brandwerend moeten zijn en de kluisdeur automatisch dicht moet vallen.

Tijdens de drie verkoopdagen (28, 29 en 30 december) komen de toezichthouders nog een keer langs om bijvoorbeeld te controleren of de voorraad klappertjes en pijlen bij de balie niet te groot is.