Samenwerking Brzo

Nederland telt zo’n 400 risicovolle bedrijven. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR Milieudienst Rijnmond controleren deze bedrijven ieder in hun eigen regio. Dat doen ze op grond van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Daarom heten deze zes gespecialiseerde diensten ook wel Brzo-omgevingsdiensten.

Wat doen de zes?
Samen werken we als één overheid aan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor deze risicovolle bedrijven. Werken aan kwaliteitsverbetering gebeurt gezamenlijk en is een continu proces.

Namens wie?
We werken namens de provincies. De provincies hebben een MeerJaren Agenda bepaald. De zes diensten voeren deze uit.

Met wie?
Samen met verschillende inspectiepartners, waaronder de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio’s en de Waterkwaliteitsbeheerders, voeren wij het toezicht uit. Wij letten op omgevingsveiligheid, zij controleren respectievelijk op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en waterkwaliteit.

Schoon, veilig, duurzaam; de ‘drive’ van de Brzo-Omgevingsdiensten