Stankoverlast in Dongen door defect in waterzuivering (update 14-2-2020)

(incl UPDATE 14-2-2020) Door een storing in het proces bij bedrijf Watertreatment aan de Vierbundersweg in Dongen, heeft de omgeving sinds half november last van stank. De geur komt vrij doordat de biologische waterzuivering niet meer functioneert.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft sinds 16 november klachten ontvangen van stank. Mensen maken melding van een geur van ‘petrochemische lucht’ of ‘kadaverlucht’. De OMWB heeft als toezichthouder namens de provincie Noord-Brabant contact met Watertreatment.

UPDATE 20 december:

De biologische waterzuivering van het bedrijf functioneert weer optimaal. De geuremissies blijken op verschillende plaatsen binnen het waterzuiveringsproces vrij te zijn gekomen. Het bedrijf laat weten de laatste week eraan gewerkt te hebben om de geuremissies te beperken. Met de tot op heden genomen maatregelen (onder meer verhoging van de pH – een maat voor de zuurgraad – in de buffertanks) is de kans op geuremissies – en daarmee geuroverlast – flink afgenomen.

De OMWB houdt de komende tijd extra toezicht bij Watertreatment. Vanaf januari 2020 worden verdere definitieve maatregelen door Watertreatment genomen om de geuremissies in de toekomst te voorkomen.

UPDATE 24 december:

Op vrijdag 27 december wordt een koolfilter bij een van de installaties vervangen. Dit kan op die dag tot 19:00 uur geuroverlast tot gevolg hebben.

Volksgezondheid

De GGD is betrokken voor verdere gezondheidsduiding van deze situatie. De GGD laat weten:

Veel geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage hoeveelheden die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Klachten die passen bij geurhinder zijn hoofdpijn en misselijkheid. Misselijkheid kan ook leiden tot braken. Daarnaast kan het algemene dagelijkse leven worden beïnvloed. Merkt u dat de geur in uw woning komt? Sluit dan tijdelijk ramen aan zijde waar wind op de gevel staat en ventileer aan windluwe zijde de woning extra. Het blijft belangrijk om te ventileren om ervoor te zorgen dat er voldoende frisse lucht de woning in komt en vervuilde lucht de woning uit kan.

UPDATE 14 februari:

Er zijn sinds 1 januari 2020 twee geurklachten ingediend bij de OMWB met als vermoedelijke veroorzaker Watertreatment. De OMWB monitort de situatie en blijft in gesprek met Watertreatment over maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen.