Toenemende aardgasprijzen maken propaantanks financieel aantrekkelijk – maar is dat veilig?

De gastarieven bereiken momenteel ongekende hoogten. Met als gevolg dat met name ondernemers creatief moeten zijn om hun bedrijfsvoering financieel veilig te stellen. Kleine bedrijven en inwoners vallen ineens terug op propaangasopslagtanks. Maar hoe zit het met de externe veiligheid?

Rudy Bos, adviseur externe veiligheid bij de OMWB, heeft ook gehoord van bedrijven en inwoners die vanwege de torenhoge gasprijzen terugvallen op alternatieven. “Het plaatsen van een tank kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd , mits de tank niet meer dan 13m3 gas bevat. Wel moeten de veiligheidsafstanden in acht genomen worden. De toegestane afstand van de tank tot objecten in de omgeving is afhankelijk van de frequentie waarop de tank bijgevuld moet worden en de inhoud. Dat kan dus betekenen dat er in de nabije omgeving geen woningen of andere gebouwen mogen zijn, één van de redenen waarom je vooralsnog met name in het buitengebied dergelijke tanks aantreft.”

“Als een bakker in een winkelstraat graag van propaangas gebruik wil maken, wordt het dus wel een uitdaging. Zo’n bedrijf is dan meldingsplichtig”, legt Rudy uit. “In het verleden hebben we al in het buitengebied de propaangastanks laten inventariseren. Nu komt het er op aan dat we de aantallen aan de hand van de meldingen bijhouden om zo een goed en representatief beeld te behouden en de veiligheid kunnen borgen. Het is wel zaak dat gemeenten aan de hand van de meldingen, nagaan of er binnen de veiligheidsafstand van de tank nieuwe woningen gebouwd kunnen worden op een plek die volgens het bestemmingsplan ruimte biedt. Dat kan in de toekomst tot een knelpunt leiden. Het is dan belangrijk dat een gemeente in het bestemmingsplan opneemt dat er binnen de omgeving van de tank geen nieuwe objecten gerealiseerd kunnen worden.”

Heb je als gemeente vragen over externe veiligheid rondom opslagtanks? Bekijk voor meer informatie de website van Infomil of neem contact op met Rudy Bos (r.bos@omwb.nl / 06-52857456) of Pascal Verstraten (p.verstraten@omwb.nl / 06-52857360).