Toezicht vuurwerkverkooppunten weer in volle gang

Het vuurwerk ligt nog niet in de winkels, maar toch zijn de Brabantse omgevingsdiensten al volop aan de slag met voorcontroles. Ruim 150 verkooppunten worden komende weken al geïnspecteerd op onder meer brandveiligheid.

De Provincie Noord-Brabant telt ruim 150 vuurwerkverkooppunten. De drie Brabantse omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Omgevingsdienst Brabant Noord) hebben dit jaar, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, een uniforme aanpak voor de controles hiervan. “We willen dat de verkooppunten veilig zijn”, vertelt toezichthouder van de OMWB Mike van der Leeden. “Deze uniforme werkwijze creëert voor de bedrijven in deze branche een gelijk speelveld. Daarnaast krijgen we in Brabant met deze werkwijze een beter zicht op het naleefgedrag en de risico’s in de branche, zodat in het vervolg risicogericht toezicht gehouden kan worden. Hierbij wordt dan ook de trend gevolgd om meer verantwoordelijkheden bij ondernemers te leggen.”

Kluis voor opslag

Voordat de schappen zich vullen met vuurwerk kan al heel wat geïnspecteerd worden. “Er vinden (administratieve) voorcontroles plaats waarbij gelet wordt op de naleving van relevante regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen”, aldus Mike. “We kijken of de sprinklers en de brandmeldinstallaties naar behoren werken. Daarnaast moet de kluis waarin het vuurwerk straks wordt opgeslagen aan alle strenge eisen voldoen. Dat betekent onder andere dat de muren van de vuurwerkkluis zestig minuten brandwerend moeten zijn, de sprinklerinstallatie op tijd gekeurd is en naar behoren werkt en de kluisdeur automatisch dicht moet vallen.”

Tijdens de drie verkoopdagen (29, 30 en 31 december) komen de toezichthouders nog een keer langs om bijvoorbeeld te controleren of de ondernemer zich ook dan werkt conform de regels van het Vuurwerkbesluit.

Meer lezen over ons werk?

Meld je aan voor ons digitale magazine