Van 'Financiën' naar toezicht: "Veel mogelijk bij de OMWB"

Roland (50) was voor menig collega binnen de OMWB als financieel medewerker één van de gezichten van het team Financiën. Maar onlangs kwam er een mooie carrièrekans op zijn pad: nu is hij toezichthouder Afval. Ook bij de OMWB. Deze gelegenheid voor professionele doorontwikkeling greep hij met beide handen aan.

“Doordat ik al de nodige kennis had van financiële bedrijfsprocessen, was het niet moeilijk om een link te leggen met het ketentoezicht, waar afval ook onder valt, en waarbij de bijbehorende (financiële) administratie soms ook doorgelicht moet worden”, vertelt Roland.

Omslag

Desalniettemin een behoorlijke omslag, van bedrijfsvoering naar uitvoering. “Ik moet mij de wet- en regelgeving en de praktische toepassing daarvan binnen de afvalbranche de komende tijd eigen gaan maken, een mooie uitdaging. Daarnaast ben ik met een forensisch accountant mijn financieel administratieve kennis al in de praktijk aan het brengen bij toezicht. Dan komt het er onder andere op neer dat de verschillende afvalstromen binnen een bedrijf gestaafd moeten worden met een financiële stroom. Ik ga dan controleren of deze gegevens met elkaar corresponderen.”

Opleiding

Roland heeft de komende maanden alle gelegenheid om zich in te werken en de nieuwe materie eigen te maken. “Met de opleiding tot Handhavingsexpert Milieu ben ik na de eerste module Milieurecht al begonnen met de tweede module Milieukunde, waarin kortweg gezegd, ‘de stoffen’ worden behandeld. Best pittig, maar ook razend interessant. De combinatie tussen praktijk en theorie maakt dat ik het vakgebied snel eigen kan maken. Met verschillende collega’s heb ik namelijk al bedrijfsbezoeken afgelegd bij onder meer autodemontagebedrijven, milieustraten en grond-, glas- en metaalrecycling.”

Inspirerend

Rolands keuze werkt inspirerend voor andere collega’s. “Ik heb ze aan het denken gezet. Het voelt bemoedigend dat je binnen de OMWB ongeacht leeftijd kunt doorstromen naar een andere afdeling en jezelf verder kunt ontwikkelen. Ik ben blij dat ik straks van betekenis kan zijn binnen de gezamenlijke opgave waar we voor staan. Toezien op meer zorgvuldigheid en naleving binnen de afvalbranche. Voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving.”

Ook werken voor het milieu?

Bekijk onze vacatures