De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Vanaf 10 oktober 2023 wisselen we informatie uit via JeLeefomgeving.nl

In aanloop naar de Omgevingswet gaat de OMWB vanaf 10 oktober 2023 over naar een nieuw systeem waarin we alle zaken behandelen. Vanaf dat moment wisselen we informatie uit over lopende zaken via een beveiligd communicatieportaal, JeLeefomgeving.

Op JeLeefomgeving vindt u alle informatie, vragen en documenten over uw aanvraag of melding op een beveiligde plek terug, inclusief de voortgang en status. Het communicatieportaal komt in de plaats van alle communicatie die nu via email en inproces@omwb.nl verloopt. 

Algemene communicatie die niet over zaken gaat, blijft verlopen via info@omwb.nl en adviesopdrachten vanuit gemeenten en provincie kunnen nog steeds worden ingediend via MijnOMWB. 

Hoe werkt JeLeefomgeving?

JeLeefomgeving is een onderdeel van het nieuwe zaaksysteem van de OMWB, dat vanaf 10 oktober in gebruik genomen wordt. Het werkt op een vergelijkbare manier als de berichtenbox MijnOverheid.  

N.B. U kunt pas in JeLeefomgeving als u een mail heeft ontvangen van de OMWB. Alleen de zaak die in de mail genoemd is, is daar in te zien.

U krijgt een e-mail van noreply@jeleefomgeving.nl dat er een bericht voor u klaarstaat. 

  • U klikt op de daarin meegestuurde link en vult uw mailadres in op JeLeefomgeving.nl  
  • U ontvangt op dat mailadres een code waarmee u kunt inloggen.  
  • U bent ingelogd. U kunt u uw berichten lezen en beantwoorden. 

Vraag en antwoord

Wat is Jeleefomgeving.nl?

Jeleefomgeving.nl is een beveiligde omgeving waar alle berichten over je aanvraag of melding te vinden zijn. Hiermee kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven. 

Waarom werkt de OMWB met jeleefomgeving.nl? 

Berichten versturen via jeleefomgeving.nl is veiliger en duurzamer. Er zijn minder losse papieren of e-mails nodig. Alle berichten over uw vergunning, melding of aanvraag staan bij elkaar.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Jeleefomgeving.nl gebruikt uw naam en emailadres om berichten te sturen en ontvangen. Alleen u en de OMWB kunnen bij deze gegevens. Jeleefomgeving.nl plaatst cookies die nodig zijn om in te loggen. Kijk voor meer informatie op de pagina Persoonsgegevens en cookies van jeleefomgeving.nl. Denkt u dat er iets met uw persoonsgegevens gebeurt dat niet klopt? Neem dan contact met ons op.

Kan ik nog mailen met inproces@omwb.nl?

Het voormalige inproces@omwb.nl mailaccount bestaat per 10 oktober 2023 niet meer. Een e-mail naar dit adres komt dus niet meer aan en wordt ook niet in de zaak toegevoegd. Gebruik in plaats hiervan JeLeefomgeving.   

Kan ik een bericht verzenden aan de OMWB als ik nog geen e-mail over mijn zaak heb ontvangen?  

U kunt pas gebruik maken van JeLeefomgeving voor een lopende zaak zodra de OMWB een eerste bericht heeft verzonden aan u.  Kunt u daar niet op wachten? Stel dan uw vraag via info@omwb.nl. Vergeet daarbij niet het zaaknummer te vermelden. 

Kan ik alleen reageren op een bericht als ik daar een e-mail over heb ontvangen?

Nadat u een eerste mail heeft ontvangen waarin aangegeven wordt dat er een bericht voor u klaarstaat in JeLeefomgeving, kunt u op elk moment inloggen bij JeLeefomgeving. Hier ziet u een overzicht van uw zaken. Hier kunt u altijd een bericht aan de zaakbehandelaar sturen.

Naar welk mailadres gaat informatie als ik een aanvraag ingediend heb via het OLO?

Berichten vanuit JeLeefomgeving worden gedeeld met het mailadres van de aanvrager of  gemachtigde. Werken er meer contactpersonen aan een zaak? Laat ons dan bij uw aanvraag weten welke mailadressen toegevoegd moeten worden.

Kan ik altijd een bijlage verzenden aan de OMWB?  

Nee, dit kan vooralsnog alleen als de zaakbehandelaar u hierom heeft gevraagd. Dan ziet u een knop om documenten toe te voegen aan uw reactie aan de OMWB. In de toekomst wordt  het mogelijk om altijd documenten te kunnen delen. Dit is nog een doorontwikkeling van JeLeefomgeving.   

Is er een mogelijkheid om op alle ontvangers van een bericht te reageren?

Nee, dat kan vooralsnog niet. Het is nu alleen mogelijk om te reageren aan de OMWB. In de toekomst het mogelijk om een reactie aan alle ontvangers te sturen. Dit is nog een doorontwikkeling van JeLeefomgeving.   

Hoe stuur ik een bericht aan de OMWB als een zaak is afgesloten?

Het is niet mogelijk om een bericht aan een gesloten zaak toe te voegen. Zodra een zaak is afgesloten kunt u hier niets meer aan toevoegen. U kunt dan mailen met info@omwb.nl. Vermeld in uw mail en onderwerp van de mail altijd het zaaknummer. 

Kan ik gegevens vanuit JeLeefomgeving opnemen in mijn eigen zaaksysteem?

Vanuit JeLeefomgeving kunt u bijlagen downloaden en teksten kopiëren om te verwerken in uw eigen zaaksysteem.

Hoe verhoudt de communicatie vanuit JeLeefomgeving zich tot het toekomstige DSO?

Met de komst van het DSO per 1 januari 2024 gaan gemeenten, provincie, waterschap en veiligheidsregio gebruik maken van de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF). Hierin worden aanvraag, bevestiging en advies opgeslagen. Wanneer er aanvullende documenten of verdiepende vragen over lopende zaken nodig zijn zullen die via JeLeefomgeving uitgewisseld blijven worden.