Veiligheidsregio: "trots op samenwerking in deze tijden"

Deze weken ondersteunen wij als omgevingsdienst de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij handhaving van de noodverordening in natuur- en recreatiegebieden. Noud Bruinincx, Regionaal Operationeel Leider bij Brandweer Midden- en West-Brabant, aan het woord over de samenwerking.

De coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen in gemeenten zijn alweer geruime tijd van kracht. Om op de naleving van deze maatregelen toezicht te houden en, daar waar nodig, te handhaven is veel menskracht nodig. Dit vraagt inzet van diverse partijen, zoals gemeenten, politie en boa’s. “Hoe fijn is het dan te merken dat andere partners in het crisisnetwerk meedenken en mee willen doen”, zegt Noud Bruinincx.

Blij met aanbod

“Blij waren we dan ook met het aanbod van de OMWB en het Waterschap Brabantse Delta om een bijdrage te leveren aan toezicht en handhaving. Het is ons in relatief korte tijd gelukt om snel tot heldere onderlinge afspraken te komen, nog vóór het paasweekend. De samenwerking en gekozen werkwijze bleken zo succesvol dat het Regionaal Operationeel Team (ROT) heeft besloten om dit voor te zetten in de weekenden na Pasen en op Koningsdag.”

Oog- en oor-functie

De medewerkers van de OMWB en het Waterschap Brabantse Delta zijn ingezet voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de natuur- en recreatiegebieden in onze regio. Ze hebben een zogeheten ‘oog- en oor-functie’; letten op groepjesvorming in steden en natuur- en recreatiegebieden, het ontstaan van feestjes of andere samenscholingen. Zodra daar sprake van is, worden plaatselijke boa’s of de politie ingelicht.

Dank en waardering

Noud Bruinincx: “Mede op basis van de reacties tijdens de evaluatie constateer ik dat door alle betrokken partijen deze inzet als zeer waardevol en aanvullend is ervaren. Samen hebben we optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis, inhoudelijke kennis en ervaring met toezicht. Een fijne manier van SAMEN WERKEN in tijden van crisis, waar we met recht trots op mogen zijn!”

image