Verbod asbestdaken van de baan

Het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod in 2024 gaat niet door. Dat heeft de Eerste Kamer gisteren besloten. Wat betekent dit voor ons en onze leefomgeving?

In oktober 2018 besloot het kabinet om asbestdaken per 2024 te verbieden vanwege de hoge risico’s voor gezondheid en milieu. Iedere particulier of bedrijf moest voor die tijd het asbestdak hebben (laten) verwijderd. De Eerste Kamer heeft dit voorstel gisteren verworpen (lees ook het persbericht van de Eerste Kamer).

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de afgelopen maanden samen met 17 gemeenten gewerkt aan de voorbereidende fase om gemeenten, burgers en bedrijven zo goed mogelijk te helpen om de voorgestelde wet uit te voeren. Met als doel de Nederlandse daken snel asbestvrij te krijgen. Zo is bij het merendeel van de gemeenten de hoeveelheden asbestdaken al geïnventariseerd. “We zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de deelnemende gemeenten over het vervolgtraject: voortzetten, afronden of stopzetten van initiatieven rondom de sanering van asbestdaken”, vertelt projectleider Linda van Engelen.

Feit blijft dat asbestdaken schadelijk zijn voor het milieu. “Hoe je het ook wendt of keert, asbestdaken zijn schadelijk voor gezondheid, milieu en leefomgeving. Wij hopen op een aangepast wetsvoorstel dat meer ruimte biedt voor de sanering, zowel financieel als qua tijd. Zo kunnen we in de toekomst ons steentje bijdragen aan een gezondere, duurzame en veilige leefomgeving in Midden- en West-Brabant.”

Meer weten? Mail naar asbestdaken@omwb.nl