Vijf dingen waarvan je niet wist dat de OMWB het deed

Een omgevingsdienst voert de VTH-taken uit op het gebied van milieu. Maar we doen meer. We adviseren over beleid, handelen klachten in de leefomgeving af, rukken uit bij incidenten die impact op het milieu hebben én verrichten metingen en onderzoek voor onder meer bodem, lucht en geluid.

1. Afvalwater monitoren

Water dat door bedrijven geloosd wordt kan tot ingrijpende schade leiden aan het riool. Door middel van afvalwatermonsters kunnen we de oorzaak van de aantasting achterhalen.

2. Geluid meten

Geluiden en trillingen zijn overal – en kunnen tot overlast leiden. Onze geluidsexperts kunnen nauwkeurig meten of bijvoorbeeld geluid van bedrijven, verkeerslawaai of geluid van evenementen niet de norm overschrijdt.

3. Luchtkwaliteit monitoren

Bedrijven kunnen bedoeld of onbedoeld stankoverlast of luchtvervuiling veroorzaken. Hoe bepaal je of overlast ook echt overlast is? Met speciale digitale neuzen (‘e-noses’) kunnen we hele gebieden monitoren.

4. Toezicht op asbestsanering

Bij de sloop van een gebouw wordt vaak asbest gevonden. Als dit verwijderd wordt door een saneerder houden wij daar toezicht op.

5. Monsters bij drugsdumpingen

Bij een drugsdumping onderzoeken wij de impact op de leefomgeving. Crystal Meth is in opkomst en bevat de gevaarlijke stof kwik. Met behulp van een beschermde uitrusting, waaronder flessen met zuurstof kunnen we op veilige wijze nagaan hoe groot het risico voor de leefomgeving is.

Meer lezen over ons werk?

Meld je aan voor ons digitale magazine OMWB [in beeld]