Vorst in relatie tot de OMWB

Grotere bedrijven hebben procedureel geborgd dat alle vorstgevoelige voorzieningen winterklaar zijn. Voor Brzo-bedrijven moeten deze maatregelen en extra voorzieningen geborgd zijn in hun veiligheidsbeheerssyteem.

Elk bedrijf neemt ook eigen bedrijfsspecifieke maatregelen – onderstaand is de algemene/grote lijn. Bedrijven moeten ruim voordat de winter eraan komt zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant controleert op de maatregelen tijdens periodieke en onaangekondigde inspecties.

Protocollen
Bedrijven inventariseren alle vorstgevoelige apparatuur, daar is een onderhouds- en speciaal inspectieprotocol voor van toepassing. Er worden bijvoorbeeld windschermen geplaatst om te voorkomen dat installaties (denk aan speciale destillatietorens in de chemie) te ver afkoelen waardoor er procesverstoringen kunnen ontstaan. Elektrische tracings en stoomtracings worden onderworpen aan extra inspecties. Hydranten worden vorstvrij weggezet (waardoor er andere ‘aanvalsplannen’ van toepassing zijn bij eventuele branden).

Verder worden er andere tijdelijke maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van tijdelijke isolatie, drainen en spoelen van leidingen, toevoegen van antivries en dergelijke. Ook wordt er natuurlijk zout gestrooid om de wegen binnen de inrichting veilig berijdbaar te krijgen. Verder is er speciale aandacht voor meetapparatuur – deze zijn indien noodzakelijk gedraind en apart getraced. Er is ook extra menskracht beschikbaar als meetapparatuur ondanks de maatregelen toch nog stuk gaat.

Operators lopen speciale dagelijkse rondes om te controleren of de apparatuur nog goed werkt. Bedrijven houden in de ochtend vaak extra overleggen. Met deze temperaturen is dit een extra bespreekonderwerp.

Meldingen
Mocht er onverhoopt toch iets misgaan of uitvallen, dan hebben bedrijven hier noodprocedures voor die worden toegepast. Deze zijn onder meer opgesteld uit veiligheidsoverwegingen en milieuaspecten. De Klachtencentrale van de OMWB heeft tussen donderdag 4 februari en donderdag 11 februari vier vorstgerelateerde meldingen ontvangen. Het ging om meldingen die overeenkomstig de procedures konden worden verholpen.