Startmelding Sloop

  • Vul hier de naam in van het bedrijf waar de bouw- of sloopactiviteit plaatsvindt
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit is het nummer waaronder de nieuwe activiteiten van het bedrijf waarvoor u de melding doet bij het bevoegd gezag zijn ingediend.