Asbestdaken inventariseren: hoe gaat dat in zijn werk?

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant brengt voor zestien gemeenten in kaart hoeveel en waar asbestdaken zich bevinden. Maar hoe ontdek je nu welke daken ‘asbestverdacht’ zijn? Dat doet een slimme computer op basis van luchtfoto’s.

Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De OMWB houdt toezicht op het juist saneren van asbestdaken én gaat na 2024 ook handhaven. Door nu al burgers en bedrijven voor te lichten en te stimuleren om actie te ondernemen, voorkomen we een grote klus in en na 2024. 

De eerste stap is het inventariseren van het aantal asbestdaken in bepaalde gemeenten. Een gespecialiseerd bureau, Readar, voert voor ons de inventarisaties uit.

Analyse van luchtfoto’s

De analyse wordt gedaan met behulp van luchtfoto’s die de gemeenten hebben aangeleverd. Een computerprogramma doet dit automatisch, dankzij een ‘machine learning model’ dat Reader ontwikkeld heeft. De computer is als het ware ‘getraind’ om bepaalde daken te herkennen als asbestverdacht’.

image

De computer berekent per dak de kans dat het dak asbest bevat. Daarvoor worden veel kenmerken in acht genomen, zoals bouwjaar, functie van het pand, grootte van het pand, hellingshoek van het dak, de kleur, etc.

De panden met de hoogste score worden 1 voor 1 met de hand gecontroleerd. Tot slot is er een eindcontrole op de kaart en komt de rapportage in een inventarisatierapport.

Asbestdakenverbod

In oktober 2018 heeft het kabinet besloten om asbestdaken per 2024 te verbieden vanwege de hoge risico’s voor gezondheid en milieu. Iedere particulier of bedrijf moet voor die tijd het asbestdak hebben (laten) verwijderd.

Meer over asbestdaken