Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch krijgen primeur van semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit

Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch krijgen de primeur van de semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit. Deze meetstations, die de provincie financiert, starten daar hun tour door Brabant. Er is grote interesse voor de plaatsing van de meetstations gezien de 32 aanvragen: 14 van inwoners en inwonersgroepen en 18 van gemeenten.

De gemeente Etten-Leur wil dat er metingen plaatsvinden in een gebied waar mogelijk sprake is van een optelsom van stikstofdioxide vanuit verkeer (A58) als van industrie (Vosdonk). In ‘s-Hertogenbosch wil inwonerswerkgroep A59-Oost inzicht in de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk. Daarvoor wordt samengewerkt met HAS-studenten die de luchtkwaliteit in de woonwijken gaan onderzoeken.

Verbeteren luchtkwaliteit

De provincie gaat met de betrokkenen de precieze locatie bepalen. Vanaf begin januari starten de luchtmetingen. Die duren een half jaar, of langer als dat nodig is. Daarna gaan de meetstations naar twee volgende locaties. Zo maken de meetstations een tour door heel Brabant. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Milieu: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. We zetten actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Dan is het belangrijk om objectief te kunnen meten waar de knelpunten zitten, maar ook welke maatregelen effect hebben.”

Vast meetstation in Noordoost-Brabant

Naast de twee semi-mobiele meetstations komt er ook een extra vast meetstation in Noordoost-Brabant. Binnen het Schone Lucht Akkoord heeft de provincie samen met de regio en ministerie van I&W een afspraak gemaakt voor een extra meetstation. Deze wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de helft door de provincie. Voor Noordoost-Brabant is gekozen, omdat in de regio Den Bosch-Oss-Veghel geen meetstation staat. Het meetstation komt in landelijk gebied. In totaal heeft Brabant dan acht meetstations in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan twee moties van Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.

Lees meer in het vorige persbericht Nieuwe meetstations monitoren Brabantse luchtkwaliteit