Nieuwe meetstations monitoren Brabantse luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Brabant krijgt steeds meer aandacht. Zo investeert de provincie bijna € 1 miljoen in 3 extra luchtmeetstations. Twee daarvan zijn mobiel. Die gaat de OMWB beheren. Het nieuwe vaste station komt in Noordoost-Brabant en wordt beheerd door het RIVM.

Sinds de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord ondernemen de provincie en (grotere) Brabantse gemeenten steeds meer acties om de luchtkwaliteit te verbeteren. Meetgegevens zijn nodig om de vooruitgang aan te tonen.  De nieuwe meetstations leveren nauwkeurige en betrouwbare gegevens die voldoen aan de eisen van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit. Op verzoek van gemeenten, Brabantse inwoners en leden van Provinciale Staten zijn de mobiele stations op elke gewenste locatie te plaatsen.

100% betrouwbaar

Technisch adviseur Marc Arts van Team Metingen en Onderzoek van de OMWB: “We zien steeds vaker dat luchtkwaliteit wordt gemeten met onnauwkeurige instrumenten. Dat levert gegevens op die niet juist zijn. Die kun en mag je niet gebruiken om toelaatbare luchtkwaliteitsnormen te toetsen. Om conclusies te trekken is het belangrijk om te werken met gegevens die 100% kloppen. Die gegevens leveren onze stations.” De nieuwe mobiele stations monitoren fijn stof, stikstof, ammoniak en vluchtige stoffen, waaronder benzeen.

De nieuwe mobiele stations monitoren fijn stof, stikstof, ammoniak en vluchtige stoffen, waaronder benzeen.

Marc vertelt dat de OMWB bij grote industriële complexen al jaren de luchtkwaliteit monitort. “Zo beschikken we onder meer over verschillende meetpunten in de woonkernen rondom haven- en industrieterrein Moerdijk. Ook meten we in de woonkern Ossendrecht de lucht die vanaf de haven van Antwerpen onze kant op komt.”

Luchtmeetnet

De gegevens van de luchtmeetstations van de OMWB worden gebruikt voor www.luchtmeetnet.nl. Dit is een initiatief van het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op deze publieke website is door iedereen continu de luchtkwaliteit in de eigen gemeente te volgen.

Ook interessant