Geluid van groot belang onder de Omgevingswet

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De komende jaren gaat de bestaande geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk. Lees hier meer over de toekomstige situatie, én hoe de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een handreiking biedt voor een optimale voorbereiding.

Geluidadviseur Willem Jan van Empel legt uit wat de noodzaak is van snel acteren en anticiperen van gemeenten, samen met de OMWB

De geluidstaken veranderen

Binnen de Omgevingswet krijgt de gemeente veel meer ruimte om zelf te bepalen welke geluidnormen gelden voor bedrijfsmatige activiteiten. Daarnaast verandert de systematiek voor industrieterreinen met een geluidzone en moeten gemeenten de geluidemissie van hun eigen wegen in kaart gaan brengen.

Download het overzicht van de geluidtaken:

Schakel als gemeente specialisten van de OMWB in

‘Is het voor mij als gemeente echt zo urgent om nu al actie te ondernemen terwijl de nieuwe wet pas over een jaar in werking treedt?’ Jazeker! We sommen drie taken voor u op die dit duidelijk maken:

  1. Onder de Omgevingswet moeten gemeenten voor alle zogeheten gezoneerde industrieterreinen de huidige geluidzones omzetten naar de geluidproductieplafonds-systematiek.
  2. Gemeenten zijn binnen de Omgevingswet verplicht om uiterlijk 1 juli 2023 de geluidemissie van de wegen onder haar beheer in beeld te brengen.
  3. Doordat er in de Omgevingswet minder direct werkende landelijke regels gelden voor geluid, moeten geluidnormen opgenomen worden in het omgevingsplan.

De OMWB heeft adviseurs en specialisten in dienst die u graag helpen met de vervolgstappen om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet. Neem contact met ons op via w.vanempel@omwb.nl (Willem Jan van Empel, specialist geluid OMWB).

Meer weten over ons werk?

Meld je aan voor ons digitaal magazine OMWB [in beeld]