Waardevolle geluidmetingen voor windpark langs A16

“Het is vrij uniek.” Erik Bruggink van het provinciale projectteam is duidelijk als hij wordt gebeld om zijn mening te geven over de inzet van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vlakbij de snelweg A16.

“In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft team Metingen en Onderzoek waardevol werk verricht”, zegt hij. Saillant detail: nog vóór de geplande windturbines langs de A16 (tussen de Belgische grens en Moerdijk) er staan zijn geluidmetingen verricht.

Deze metingen dienen als nulmeting. Al spreekt Gerald van Grunsven (specialist geluid en trillingen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) liever over “het akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid”. Straks, na eind 2020, staan er 28 turbines met een totaalvermogen van ongeveer 100 Megawatt. Daarmee zet de provincie een forse stap richting de doelen (windenergie, bijna 500 Megawatt voor de hele provincie) om fossiele brandstoffen te gaan vervangen door duurzame energiebronnen. De provincie heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent een groener, schoner en duurzamer Brabant.

Omgeving serieus nemen

Voor de omgeving heeft de komst van de windmolens een flinke impact. Veel bewoners maakten zich zorgen om nóg meer geluidsoverlast in het toch al belaste gebied. De locatie nabij de snelweg en langs de spoorlijn is echter bewust gekozen. Het extra geluid bovenop het al aanwezige geluid is op die plek minder dan elders.

De provincie vindt dialoog met bewoners – “al kun je het nooit optimaal doen voor iedereen” – van groot belang. “We proberen een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de locaties”, legt Erik uit. “Daarom steken we ook veel energie in afstemming met omwonenden én in onderzoek.”

Hoe is het nu?

Tussen november 2017 en augustus 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant akoestisch onderzoek verricht. Een omvangrijke klus omdat we tijdens de metingen rekening moesten houden met de weersomstandigheden (met name windrichting en windsnelheid). “Op tien strategisch gekozen meetpunten heeft ons Team Metingen en Onderzoek het referentieniveau in de huidige situatie bepaald (oftewel: zonder windmolens)”, vertelt Gerald. “De punten zijn gekozen nabij woningbouw en waarbij in ieder geval de windrichting vanuit de toekomstige windmolens goed onderzocht is.”

Die gegevens krijgen na 2020 pas écht betekenis als de turbines op hun plaats staan. Op dit moment zullen op exact dezelfde punten opnieuw metingen worden verricht. Gerald: “Het wordt interessant welke getallen en conclusies er uit het vervolgonderzoek zullen komen. Op dat moment wordt zichtbaar of de zorgen van de omgeving gegrond zijn.” Met andere woorden: in hoeverre is het woon- en leefklimaat als gevolg van de geplaatste windmolens veranderd.

Wil je meer weten over de metingen en de plannen voor de windmolens langs de A16? Neem dan eens een kijkje op de themapagina van de Provincie Noord-Brabant: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16.