Milieuregels voor horeca

Wanneer u een horecabedrijf heeft, krijgt u te maken met milieuregels. De omgevingsdienst houdt toezicht op de naleving hiervan. Welke regels precies voor u gelden leest u op deze pagina. 

Melding- of informatieplicht

Voor het uitvoeren van uw activiteiten kan er een melding- of informatieplicht zijn. Wat voor u geldt leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Om te toetsen of u hieraan voldoet zijn er mogelijk aanvullende gegevens nodig. Het omgevingsplan van uw gemeente bepaalt welke informatie u hiervoor moet indienen. Ook kan het zijn dat u een melding voor de start of verandering van de activiteiten moet doen.

Voor de horeca zijn vooral de volgende milieubelastende activiteiten belangrijk:

 • afvalwater (voor bedrijven die voedingsmiddelen bereiden, zoals restaurants, hotels, bistro’s of catering)
 • geur (voor bedrijven die voedingsmiddelen bereiden, zoals restaurants, hotels, bistro’s of catering)
 • geluid (voor bedrijven die muziek laten horen, zoals cafés, discotheken, sportkantines of poppodia)

Hieronder leest u per thema welke informatie aangeleverd moet worden. Het kan zijn dat er nog meer gegevens nodig zijn. Daarover ontvangt u dan van ons een bericht.

Geluid

Om te bepalen of en hoe u aan de geluidnormen kunt voldoen verwachten we van u een geluidonderzoek in de volgende gevallen:  

 • wanneer de muziek binnen meer bedraagt dan 80 dB(A) of 
 • wanneer de muziek binnen meer bedraagt dan 70 dB(A) indien het bedrijf naast of onder een woning of een ander gevoelig gebouw ligt, of 
 • wanneer er buiten muziek wordt afgespeeld. 

U schakelt hiervoor een geluidsadviesbureau in. Zij leveren een rapport op, waarin wordt aangegeven welke voorzieningen en/of maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat geluidnormen worden overschreden. Let op dat u vier weken voor u start het geluidonderzoek indient. Lees meer over het laten uitvoeren van geluidonderzoek.

Afvalwater

Gaat u maaltijden bereiden voor klanten? Dien dan vier weken voor de start een melding in via het omgevingsloket. Let dan op dat u de volgende gegevens aanlevert: 

 • plattegrond van het bedrijf met de grenzen van het terrein, de ligging en de indeling van de gebouwen en het gebruik van de te onderscheiden ruimten (benoemen)
 • plattegrond van de riolering met de aansluiting van apparaten, spoelbakken en schrobputten
 • situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven
 • de aard en omvang van de activiteiten. Print hiervoor dit formulier.
 • informatie over de vetafscheider: de capaciteit, de prestatieverklaring en de capaciteitsberekening. Lees ook onze folder over de vetafscheider.

Geur

Bij bakken, frituren of koken levert u gegevens aan waaruit blijkt dat de afgezogen dampen en gassen die naar de buitenlucht worden uitgestoten:  

 • ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing worden afgevoerd; of 
 • door een ontgeuringsinstallatie worden afgevoerd. 

Waar melden?

De gegevens en documenten kunt u indienen via het omgevingsloket. Gegevens die u niet kunt indienen via het omgevingsloket worden na het indienen door ons gevraagd om na te sturen.