Vijf vragen over geluidshinder

Vandaag – op Nationale Geluidshinderdag – staan we even stil bij geluidshinder in onze regio. Wat is het precies en hoe kun je het melden? En wat wordt er met je klacht gedaan? De OMWB geeft antwoord.

Wat valt er precies onder geluidshinder?

Voor de OMWB gaat het altijd om hinder/overlast die veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten. Dus ook horecalawaai en evenementen, bijvoorbeeld. Bedrijven zijn gebonden aan de geluidsgrenswaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Die kunnen overigens inhouden dat er soms hinder mag zijn.

Waar kan ik geluidshinder melden?

Als het gaat om hinder of overlast die veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten, kunt u de MilieuKlachtenCentrale bellen op 073-681 2821. Uw klacht komt dan binnen bij het klachtenteam van de OMWB.

image
Het aantal binnengekomen meldingen bij de MilieuKlachtenCentrale in 2017. Het aandeel geluidshinder - 'ik hoor' - is duidelijk zichtbaar.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Onze telefonistes geven elke telefonische klacht binnen kantoortijd direct door aan een klachtenmedewerker. Ook nemen we vrijwel altijd telefonisch contact op met u. Om na te gaan of de hinder nog aanwezig is, maar ook om wat meer informatie te vragen voor onderzoek. Zo nodig volgt zo’n onderzoek om de bron te achterhalen en de hinder zo snel mogelijk weg te nemen. Bij de veroorzaker wordt zo mogelijk de oorzaak direct weggenomen en daar waar dat niet mogelijk is, wordt in overleg met de opdrachtgever, een vervolgtraject ingezet om hinder in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. Buiten kantoortijd gelden specifieke afspraken met gemeenten over (al dan niet directe) behandeling door de klachtenmedewerker.

Hoe wordt een klacht onderzocht?

Als de vermoedelijke veroorzaker een bedrijf is (of bedrijfsmatige activiteit) gaat een van onze toezichthouders, afhankelijk van de afspraken met de gemeente, ter plaatse zelf waarnemen. Hij kan daarvoor beschikken over geluidmeetapparatuur en mogelijk direct toetsen aan de wettelijke regels.

Hoe snel wordt een klacht afgehandeld?

Als de bron van de hinder direct kan worden aangepakt, zal dat gebeuren. Soms is verder onderzoek nodig en moet een bedrijf technische aanpassingen laten doen. Dergelijk onderzoek voert een bedrijf vaak zelf uit (of laat dat uitvoeren), waarbij de OMWB controleert of het op de juiste wijze gebeurt. In dat geval gaat de vaste toezichthouder van het bedrijf ermee verder, zo nodig met een geluidspecialist van de OMWB. Elke klacht wordt altijd aan de vaste toezichthouder doorgegeven. Bij de routinecontroles komen deze altijd ter sprake.