Stappenplan: wat moet ik doen als kantooreigenaar voor het behalen van energielabel C?

Heeft u een waarschuwingsbrief van ons ontvangen? Volg dan onderstaand stappenplan. Heeft u geen brief ontvangen? Ook dan moet u mogelijk voldoen aan de verplichting en het stappenplan volgen.

Vooraf: lees onze veelgestelde vragen en controleer uw huidige energielabel

Als u na het lezen van de veelgestelde vragen denkt dat de energielabelplicht voor uw kantoorgebouw niet geldt vult u onze vragenlijst in. Wij controleren dan uw gegevens en voegen deze toe aan onze administratie. Geldt de energielabelplicht wel, dan logt u in op de website EP-Online van de Rijksoverheid om uw huidige energielabel te controleren. Vervolgens zijn er de volgende opties:

 • Optie 1: uw kantoor heeft al energielabel A, B of C en dit energielabel verloopt niet in 2023.
  > U hoeft niets te doen 
 • Optie 2: de geldigheid van uw energielabel verloopt of is verlopen
  > Een energielabel is tien jaar geldig. Verloopt uw label in 2023? Zorg dan op tijd voor een verlenging.
 • Optie 3: uw kantoor heeft nog geen energielabel
  > Laat een energieadviseur (erkend EPA-U adviseur) een inschatting maken van de energiezuinigheid van uw gebouw. 

  • Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (label A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken en het energielabel vervolgens registreren en uw kantoor afmelden. 
  • Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (label D t/m G)? Dan moeten eerst energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Lees onder ‘optie 4’ in welke vijf stappen dat gaat.
 • Optie 4: uw kantoor heeft label D t/m G
  > Volg onderstaand stappenplan om uw pand naar energielabel C, B of A te tillen.

Stap 1: vraag een maatwerkadvies aan  

Een energieadviseur signaleert noodzakelijke energiebesparende maatregelen en maakt een kostenberekening. 

Stap 2: Stuur uw verbeterplan naar de OMWB

Stuur uw verbeterplan naar energie@omwb.nl. Na ontvangst zullen wij uw verbeterplan beoordelen en ontvangt u van ons een reactie. Dit plan moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

 • Een door de erkend adviseur opgesteld energie- of maatwerkadvies over het vermoedelijk energielabel van het kantoorgebouw.
 • De bijbehorende maatregelen die nodig zijn om het energielabel C te verkrijgen.
 • Een tijdplanning voor de uitvoering van de maatregelen. Het uitgangspunt is dat zo snel mogelijk wordt voldaan aan de energielabelplicht.

Stap 3: Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk de subsidiewijzer van RVO. 

Stap 4: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen zo snel mogelijk uit. Wacht hiermee niet totdat uw ingediende verbeterplan door ons is goedgekeurd. Zorg ervoor dat u in ieder geval op energielabel C komt. Kijk daarnaast ook naar extra maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal en toekomstbestendig kantoor.

Stap 5: Laat een nieuw energielabel opstellen 

Nadat u de energiebesparende maatregelen heeft getroffen, schakelt u opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe energielabel vast te stellen en te registeren. Het maken van een label duurt één tot enkele weken en is na vaststelling tien jaar geldig. 

Meer informatie over de energielabel C-verplichting vindt u op de website van RVO.

Gaat u verbouwen?

Met een geldig energielabel C voldoet u op dit moment aan de wet. Wij adviseren u om bij renovatie van uw pand rekening te houden met de renovatiestandaard die door de Rijksoverheid is opgesteld. De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. 

Na 2030 wordt een verplíchte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050. Als u vóór 2030 gaat verbouwen, wilt u uiteraard voldoen aan de eindnorm. De renovatiestandaard is bedoeld om u houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt.  

Andere verplichtingen: energiebesparingsplicht en informatieplicht

Het is mogelijk dat u ook moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Dit is afhankelijk van uw energieverbruik. Met een geldig energielabel voldoet u hier niet automatisch aan. Kijk voor het totaaloverzicht van alle wet en regelgeving op het gebied van energiebesparing op de Wetchecker energiebesparing.