Veelgestelde vragen over energielabel C voor kantoren

Vanaf 2023 moeten bestaande kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit geldt als de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m² en het kantoor niet valt onder één van de uitzonderingssituaties. Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over deze verplichting. 

Wat wordt precies als een kantoorgebouw gezien?

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving leest u hoe u bepaalt of er in uw situatie sprake is van een kantoorgebouw. Een kantoorgebouw is een gebouw of gedeelte daarvan met alleen één of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan. Er is geen sprake van een kantoorgebouw als de kantoorfunctie een nevenfunctie is van een andere gebruiksfunctie in hetzelfde gebouw. In die situatie geldt de energielabel C-verplichting dus niet. Voorbeelden zijn kantoren in scholen, in ziekenhuizen, in winkels, in buurthuizen of in industriehallen. 

Voor welke kantoorgebouwen geldt de energielabel C-plicht niet?

  • Een klein kantoorgebouw waarin de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties minder is dan 100 m². 
  • Een gemengd gebouw waarin een kantoor is gevestigd dat minder dan 50% van het gebruiksoppervlak beslaat van het totale gebouw. 
  • Monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Als alleen een deel van het kantoorgebouw een monumentale status heeft, dan geldt de uitzondering voor het volledige gebouw. 
  • Tijdelijke kantoorgebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt. Gedacht kan worden aan kantoorgebouwen op bouwplaatsen, in slooppanden of in panden die worden getransformeerd. Het moet aannemelijk zijn dat het gebruik slechts tijdelijk van aard is.  
  • Gebouwen waarvan kan worden aangetoond dat die worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet. 
  • Gebouwen waarvoor geen energie (ook niet als deze zelf is opgewekt) gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.  
  • Een leegstaand kantoorgebouw. Dit mag pas weer als kantoor in gebruik worden genomen nadat er een energielabel C of beter is geregistreerd. 
  • Gebouwen waarvan de eigenaar kan aantonen dat de benodigde energiebesparende maatregelen om tot een energielabel C te komen een terugverdientijd hebben die langer is dan tien jaar. Hiervoor zijn rekenregels vastgesteld. 

Klik hier voor meer informatie over de uitzonderingen. 

Hoe weet ik of mijn kantoorgebouw een energielabel heeft?

U kunt op de website EP-Online controleren of en welke label er is afgegeven voor uw kantoor. 

Ik heb een waarschuwingsbrief gekregen, maar volgens mij hoeft mijn kantoorgebouw niet te voldoen aan de energielabel C-plicht. Wat kan ik doen?

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u recent een energielabel C hebt laten registreren of als het feitelijk gebruik niet overeenkomt met het geregistreerde gebruik. Ook is het mogelijk dat u denkt dat u onder een uitzonderingssituatie valt (zie vorige vraag). In dat geval vult u de vragenlijst in op onze website. Wij zullen de ingevulde gegevens controleren en deze aan onze administratie toevoegen. 

Wie moet voldoen aan de energielabel C-verplichting? De gebruiker of de eigenaar van het kantoor?

De eigenaar van het kantoorgebouw moet hieraan voldoen. Mogelijk ontvangt de gebruiker (huurder) ook een waarschuwingsbrief omdat deze belanghebbende is of omdat de contactgegevens van de eigenaar niet in alle gevallen bekend zijn. 

Ik heb een waarschuwingsbrief ontvangen maar ben niet de eigenaar van het kantoor. Wat moet ik doen?

Als huurder/gebruiker van het kantoor bent u belanghebbende omdat u gebruik maakt van een kantoor dat volgens de wet niet gebruikt mag worden.  U stuurt de waarschuwingsbrief in dat geval door naar de eigenaar zodat deze de vereiste maatregelen kan treffen. Dit geldt ook als de contactgegevens in de brief niet juist zijn. 

Ik ben kantooreigenaar maar heb geen waarschuwingsbrief ontvangen. Hoef ik nu niets te doen?

Als u geen waarschuwingsbrief hebt ontvangen betekent dat niet dat u niet aan de energielabel C-verplichting hoeft te voldoen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u een energielabel C of beter laat registreren en kunt te maken krijgen met handhaving als u geen toereikend energielabel hebt. 

Mijn gebouw staat geregistreerd als kantoorfunctie maar vier jaar geleden is het pand getransformeerd naar een appartementencomplex. Wat geldt nu: de officiële registratie of het feitelijk gebruik op dit moment?

Het feitelijk gebruik bepaalt of het gebouw aan de energielabel C-verplichting moet voldoen. De eigenaar zal het feitelijk gebruik moeten kunnen aantonen. 

Ik huur (een deel van) een kantoorgebouw en de eigenaar laat geen energielabel C registreren. Loop ik nu de kans dat ik de kantoorruimte binnenkort niet meer mag gebruiken?

Dit is in het uiterste geval mogelijk maar eerst zal worden geprobeerd de eigenaar op andere manieren te dwingen om het vereiste energielabel te laten registreren. Dit gebeurt door het opleggen van een last onder dwangsom. Dit is een geldsom die binnen een bepaalde termijn moet worden betaald. 

Mijn energielabel verloopt bijna, wat nu?

Een afgegeven energielabel is geldig voor tien jaar. Om het kantoor vanaf 1 januari 2023 in gebruik te mogen hebben moet er een geldig energielabel aanwezig zijn van minimaal C. Ook wanneer er een verlopen label A aanwezig is, wordt er niet voldaan aan de verplichting. Er moet dan een nieuw energielabel aangevraagd worden. Let dus goed op de geldigheid van het huidige energielabel, indien aanwezig. 

Moet ik naast label C-verplichting rekening houden met andere verplichtingen voor mijn gebouw? 

Het is mogelijk dat u moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Dit is afhankelijk van uw energieverbruik. Kijk voor het totaaloverzicht van alle wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing op de Wetchecker energiebesparing. 

Ook adviseren wij u om bij renovatie van uw pand rekening te houden met de renovatiestandaard die door de Rijksoverheid is opgesteld. Na 2030 wordt een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050. Als u vóór 2030 gaat verbouwen, wilt u uiteraard voldoen aan de eindnorm. De renovatiestandaard is bedoeld om u houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt.  

Meer informatie over de renovatiestandaard vindt u op de website van RVO. 

Ik heb een tijdje geleden een energiecontrole gehad van de omgevingsdienst en moest een aantal energiebesparende maatregelen treffen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.  Voldoe ik daarmee ook automatisch aan de energielabel C-verplichting?

Nee. De maatregelen die u hebt uitgevoerd op grond van de energiebesparingsplicht betekenen niet dat u daarmee ook voldoet aan de energielabel C-verplichting. En omgekeerd: een geldig energielabel C geeft geen recht op vrijstelling van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. 

Ik heb geen energielabel, welke stappen moet ik zetten?

Dit leest u terug in ons stappenplan voor het behalen van energielabel C voor kantooreigenaren.

Mijn kantoorgebouw is onderdeel van een bedrijf dat deelneemt aan de portefeuilleaanpak energie. Is dit kantoor vrijgesteld van de energielabel C-verplichting?

Nee. Deelname aan de portefeuilleaanpak geeft geen recht op vrijstelling van de energielabel C-verplichting. Voldoet uw kantoorgebouw niet aan de label C-verplichting? Dan bent u als gebouweigenaar in overtreding. Dit kan gevolgen hebben voor uw deelname aan de portefeuilleaanpak. Op de portefeuilleroutekaart geeft u proactief aan wanneer u de gebouwen naar het verplichte niveau brengt.  

Vragen?

Hebt u na het lezen van alle informatie nog vragen? Stuur dan een bericht naar energie@omwb.nl. U wordt dan teruggebeld of krijgt per e-mail een reactie.