Nieuws

      Thema's


    Uitvoeringsprogramma IOV2015

    Het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015, Brabantse Omgevingsdiensten (IOV2015) is een invulling van het deelprogramma lokaal omgevingsbeleid uit de landelijke Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad, waarin de ministeries van I&M, V&J, BZK en SZW, het OM, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen vertegenwoordigd zijn, heeft deze landelijke impuls vastgesteld op 4 juni 2014.

    Het Uitvoeringsprogramma IOV2015, Brabantse omgevingsdiensten is daarna samen met de provincie ingevuld en op 3 maart 2015 door de directeuren van de omgevingdiensten vastgesteld.