Nieuws

      Thema's


    Inspectiesamenvattingen

    Een van de gewenste verbeteringen die het samenwerkingsverband BRZO+ van de staatssecretaris moet realiseren, is meer transparantie van toezichtinformatie. Dat gaan de inspectiediensten doen door samenvattingen van inspectieverslagen geschikt te maken voor publicatie. Het delen van deze informatie moet het vertrouwen vergroten in het toezicht. Maar ook het vertrouwen in de inspanningen van het bedrijfsleven die zijn gericht op de veiligheid van het bedrijf en de omgeving, en op het voorkomen van milieuschade.

    De inspectiesamenvattingen worden op een correcte en zorgvuldige wijze openbaar gemaakt. De BRZO-inspectiediensten hanteren daarvoor een procedure die op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is afgestemd. Daarbij houden ze rekening met privacy (geen namen, adressen, woonplaatsen), bedrijfsgeheimen (specifieke apparatuur, recepten) en concurrentiegevoelige gegevens (klanten, omzet). Die treff u niet in de rapporten. De inspectiesamenvattingen vindt u op de website van het samenwerkingsverband BRZO+.