Nieuws

   Thema's


  Over ons


  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. We maken omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie. Bekijk onze bedrijfsvideo "Samenwerken".

  Integrale milieuvisie

  We adviseren en ondersteunen in zeer uiteenlopende milieuzaken. Daarbij streven we zo veel mogelijk naar integratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen, met als uiteindelijke doel het minimaliseren van de belasting op het milieu en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Daarnaast stimuleren we vanuit onze eigen expertise nieuwe ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

  De omgevingsdienst is vertegenwoordigd in verschillende (landelijke) werkgroepen voor innovaties en deskundigheidsbevordering.   

   Illustratie: werkgebied omgevingsdienst