Nieuws

Vijf vragen over geluidshinder

27.03.2018
Vandaag – op Nationale Geluidshinderdag – staan we even stil bij geluidshinder in onze regio.

eNose-netwerk rond haven- en industrieterrein Moerdijk voortgezet

05.03.2018
Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet.

“De tv kan weer wat zachter”

06.02.2018
De OMWB voerde in opdracht van de gemeente Roosendaal wegverkeerslawaaimetingen uit op de Zundertseweg.

De Omgevingswet komt, het begrip ‘inrichting’ verdwijnt

20.01.2018
Juridisch adviseurs Gertie en Marieke van de OMWB deden een ‘botsproef’ en ontrafelden de vergunning van twee inrichtingen.

Gemeenten en provincie intensiveren toezicht veehouderijen

27.12.2017
Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen.

Samen meerwaarde bij vuurwerkcontroles

27.12.2017
De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio's samen voor veilige verkoop.

Brabant InZicht: bekijk actuele gegevens over natuur, water en milieu nu online

22.12.2017
Sinds kort zijn actuele gegevens over natuur, water en milieu online te bekijken op de nieuwe website Brabant InZicht.