Nieuws

Boa’s in beeld: de ‘politieman’ van het milieu

20.04.2021
Hoe is het om als boa te werken voor het milieu? Joost, Jan en Arno delen hun ervaringen.

Nieuwe meetstations monitoren Brabantse luchtkwaliteit

15.04.2021
De luchtkwaliteit in Brabant krijgt steeds meer aandacht. Zo investeert de provincie bijna € 1 miljoen in 3 extra luchtmeetstations.

OD on tour: 27 september – 1 oktober 2021

09.03.2021
De Brabantse omgevingsdiensten zetten de deuren open om een kijkje achter de schermen te nemen.

Geluid van groot belang onder de Omgevingswet

19.02.2021
Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Algoritmes helpen bij Omgevingswet-omzettingen

19.02.2021
Onder de Omgevingswet hanteren we niet meer het begrip ‘inrichting’, maar ‘milieubelastende activiteit’ (MBA).

Leges milieu: Cafetariamodel is de toekomst

19.02.2021
De nieuwe Omgevingswet verandert het principe van legesheffing en de wettelijke grondslag voor het heffen van leges niet. Toch zijn er veranderingen in de leges bij ‘milieu’.

Omgevingswet: veel animo voor regiowerkgroepen

19.02.2021
De Omgevingswet vraagt om nauwe samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. We moeten regels en initiatieven integraal bekijken, en we moeten keuzes maken.