Nieuws

06.02.2018

“De tv kan weer wat zachter”

De OMWB voerde in opdracht van de gemeente Roosendaal wegverkeerslawaaimetingen uit op de Zundertseweg.
20.01.2018

De Omgevingswet komt, het begrip ‘inrichting’ verdwijnt

Juridisch adviseurs Gertie en Marieke van de OMWB deden een ‘botsproef’ en ontrafelden de vergunning van twee inrichtingen.
27.12.2017

Gemeenten en provincie intensiveren toezicht veehouderijen

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen.
27.12.2017

Samen meerwaarde bij vuurwerkcontroles

De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio's samen voor veilige verkoop.
22.12.2017

Brabant InZicht: bekijk actuele gegevens over natuur, water en milieu nu online

Sinds kort zijn actuele gegevens over natuur, water en milieu online te bekijken op de nieuwe website Brabant InZicht.
27.10.2017

De MilieuKlachtenCentrale: een kijkje achter de schermen

Geuroverlast, geluidhinder, incidenten bij bedrijven, ze houden zich niet aan kantoortijden.