De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Nieuws

Nieuwe handreiking: Milieu en het omgevingsplan

17.06.2022
De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat onze dienstverlening aan de klant in het VTH-traject (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en efficiënt wordt verzorgd.  

“Omgevingswet raakt alles wat gemeente is”

18.01.2022
Als het nieuwe kabinet niet op de rem trapt is 2022 het jaar van de Omgevingswet.