Nieuws

Algoritmes helpen bij Omgevingswet-omzettingen

19.02.2021
Onder de Omgevingswet hanteren we niet meer het begrip ‘inrichting’, maar ‘milieubelastende activiteit’ (MBA).

Leges milieu: Cafetariamodel is de toekomst

19.02.2021
De nieuwe Omgevingswet verandert het principe van legesheffing en de wettelijke grondslag voor het heffen van leges niet. Toch zijn er veranderingen in de leges bij ‘milieu’.

Omgevingswet: veel animo voor regiowerkgroepen

19.02.2021
De Omgevingswet vraagt om nauwe samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. We moeten regels en initiatieven integraal bekijken, en we moeten keuzes maken.

Corona: schonere lucht en minder lawaai

19.01.2021
De coronamaatregelen hebben her en der positieve uitwerkingen op de leefomgeving. Neem bijvoorbeeld het wegverkeer. Minder auto’s op de weg zorgden in 2020 voor schonere lucht en minder lawaai. Welke positieve effecten zijn er nog meer?