Nieuws

Voortgang regionale werkgroepen Omgevingswet

07.09.2021
De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners.

Grootschalig gezondheidsonderzoek in gemeente Moerdijk

07.07.2021
Ernstige aandoeningen komen niet vaker voor in de omgeving van industrieterrein Moerdijk.

Aanvullende externe reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

07.07.2021
In dit bericht geven wij als zes Brzo-omgevingsdiensten een reactie op dit rapport.

OMWB is op zoek naar adviseurs milieuvergunningen

14.06.2021
Ben jij thuis in de wet- en regelgeving op het gebied van milieu?

Jacky kijkt om zich heen als vergunningverlener

14.06.2021
Wat vindt hij mooi aan het vak?

Femke kijkt om zich heen als vergunningverlener

14.06.2021
Wat vindt zij mooi aan het vak?