Nieuws

Uniforme aanpak blijft grootste aandachtspunt tot juli 2023

21.10.2022
OMWB-programmamanager Omgevingswet Jeroen Kemperman ziet uitstel als kans om vooral gezamenlijk beter voorbereid te zijn op de Omgevingswet.

ODNL: “Samen oefenen met de Omgevingswet is van cruciaal belang”

21.10.2022
Lilian Weeda is programmamanager Omgevingswet binnen Omgevingsdienst NL, het overkoepelende orgaan van alle 29 omgevingsdiensten.

“We hebben echt maatwerk kunnen leveren met het opleidingstraject”

21.10.2022
Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet heeft de OMWB in een vroeg stadium een plan gemaakt om het interne kennisniveau op peil te krijgen.

Ruim 150 deelnemers ervaren het VTH-werk tijdens OD on tour

11.10.2022
De derde editie van Omgevingsdienst (OD) on tour is ruim een week achter de rug.

Stankoverlast (brandlucht) in Brabant

02.09.2022
Stankoverlast (brandlucht) in Brabant