Nieuws

16.04.2018

Vraag subsidie aan voor opruimen drugsafval

Doe dit voor 5 juli 2018.
27.03.2018

Vijf vragen over geluidshinder

Vandaag – op Nationale Geluidshinderdag – staan we even stil bij geluidshinder in onze regio.
05.03.2018

eNose-netwerk rond haven- en industrieterrein Moerdijk voortgezet

Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet.
06.02.2018

“De tv kan weer wat zachter”

De OMWB voerde in opdracht van de gemeente Roosendaal wegverkeerslawaaimetingen uit op de Zundertseweg.
20.01.2018

De Omgevingswet komt, het begrip ‘inrichting’ verdwijnt

Juridisch adviseurs Gertie en Marieke van de OMWB deden een ‘botsproef’ en ontrafelden de vergunning van twee inrichtingen.