De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Nieuws

Stankoverlast (brandlucht) in Brabant

02.09.2022
Stankoverlast (brandlucht) in Brabant

Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

21.07.2022
In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg.

Nieuwe handreiking: Milieu en het omgevingsplan

17.06.2022
De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat onze dienstverlening aan de klant in het VTH-traject (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en efficiënt wordt verzorgd.