Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Intensivering toezicht veehouderijen


Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dit betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten gedurende drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.

Lees verder 

Stap voorwaarts in effectieve ketenaanpak asbestsanering


Hoe kun je illegaliteit in de asbestketen herkennen en voorkomen? De handvatten daarvoor worden aangereikt in het recent ontwikkelde barrièremodel Asbestsaneringsketen. Het model brengt in kaart welke stappen een beunhaas of illegale asbestverwijderaar (crimineel) moet zetten om een delict te kunnen plegen, en hoe het komt dat de gelegenheid daartoe bestaat. Het model reikt handvatten aan om het werk van de crimineel te dwarsbomen (de barrière opwerpen).

Lees verder 

Steeds minder overtredingen bij vuurwerkverkoop


Tijdens de verkoopdagen van consumentenvuurwerk (dit jaar 28, 29 en 30 december) zijn toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten op pad geweest om de verkooppunten te controleren op de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. De Brabantse omgevingsdiensten concluderen dat het naleefgedrag van de regels wederom verbeterd is.

Lees verder 

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven


De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de OMWB, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

Lees verder 

Nieuwe accountverdeling


Vanaf 1 september is er een nieuwe accountverdeling. Lees verder om te zien wie de nieuwe accountmanager is voor uw gemeente.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder