Welke risico's zijn er in uw buurt?

Luchtkwaliteit, risico’s, bodemonderzoek. Met de kaarten van Atlas Leefomgeving kunt u inzoomen op uw eigen leefomgeving.

Wilt u weten hoe het gesteld is met de risico’s en kwaliteit van uw leefomgeving? De website Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Zij bieden kaarten waarmee u vaak tot in uw buurt kunt inzoomen. Zo kunt u onder meer zicht krijgen op:

 • risico’s door bedrijven met gevaarlijke stoffen
 • bodemkwaliteit
 • luchtkwaliteit
 • natuurgebieden
 • zwemwaterlocaties
 • CO2-uitstoot
 • geluidshinder
 • olie- en gasvelden
 • asbest
 • natte koeltorens
 • hemelhelderheid

Hoe werkt het?

 1. U gaat naar de website van Atlas Leefomgeving
 2. Links in beeld selecteert u de kaartlagen die u interessant vindt
 3. U kunt inzoomen op elk gebied op de kaart