Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Sluiting rond feestdagen


Het kantoor van de OMWB is op Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december) en op Nieuwjaarsdag (1 januari) gesloten. Tijdens deze dagen zijn wij voor klachten van inwoners en milieumeldingen uiteraard 24 uur per dag bereikbaar via de klachtentelefoon. Op de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij normaal geopend.


Samen meerwaarde bij vuurwerkcontroles


De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio's samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn. Er vinden voorcontroles plaats waarbij gelet wordt op de naleving van relevante regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen. Tijdens de verkoopdagen (dit jaar op 28, 29 en 30 december) wordt uiteraard ook gecontroleerd.

Lees verder 

Uitvoering BRIKS-taken per 1 juni in eigen huis


Namens de provincie Noord-Brabant verzorgt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor verschillende bedrijven het toezicht en de vergunningverlening. Een deel van deze taken, de zogeheten BRIKS-taken werden tot nu toe uitbesteed aan een externe partij. BRIKS staat voor taken gericht op bouwen, reclame, inritten, kap en totaalsloop (inclusief asbesttaken). Per 1 juni 2017 zal de OMWB alle VTH-taken voor deze bedrijven volledig in eigen huis gaan uitvoeren. Daarbij blijft, net als voorheen, het provinciebestuur te allen tijd verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering.

Lees verder 

OMWB [IN BEELD]


Het tweede nummer van ons digitale magazine OMWB [in beeld] is uit. Deze keer met artikelen over onze klachtendienst, samen sterk in het buitengebied, het verdwijnen van het begrip inrichting met de komst van de Omgevingswet, en de manier waarop we samen met de veiligheidsregio nog beter grip proberen te krijgen op risicorelevante bedrijven.

Lees verder 

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven


De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de OMWB, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

Lees verder 

Nieuwe accountverdeling


Vanaf 1 september is er een nieuwe accountverdeling. Lees verder om te zien wie de nieuwe accountmanager is voor uw gemeente.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder