Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Bestuurlijk symposium Omgevingswet goed bezocht


Donderdag 14 april vond in Udenhout een bestuurlijk symposium over de Omgevingswet plaats. Zo’n honderd bestuurders en ambtenaren uit heel Noord-Brabant waren aanwezig. Het symposium was in opdracht van hun voorzitters georganiseerd door de drie Brabantse Omgevingsdiensten.

Lees verder 

Regionaal werkprogramma: geld voor ondersteuning met EV-kennis


De omgevingsdiensten hebben van het Rijk geld ontvangen om het huidige hoge niveau van de specialistische kennis over externe veiligheid te kunnen blijven garanderen en, gezien de ontwikkelingen, expertise en uitvoeringsvaardigheid verder uit te bouwen. Doel van het Rijk is de omgevingsdiensten zodanig geëquipeerd te houden dat gemeenten voor de taakuitvoering op gebied van VTH, RO en beleidsontwikkeling kunnen bouwen op gedegen adviezen in dit ‘lastige’ werkveld. Ook de spilfunctie die de OMWB landelijk vervult, zal door deze impuls in kennisversteviging versterkt worden.

Lees verder 

Systeemgericht toezicht bij bodemprojecten


Systeemgericht toezicht kan (ook) toegepast worden bij bodemprojecten, bijvoorbeeld bodemsaneringsprojecten. Het juist toepassen van systeemgericht toezicht vraagt echter moed en kennis van overheid én bedrijfsleven om anders met elkaar om te gaan. Paul Meerman houdt een pleidooi voor systeemgericht toezicht bij bodemprojecten en legt uit wat de voorwaarden ervoor zijn. Want “we kunnen immers niet achter elke ondernemer een controleur zetten”.

Lees verder 

Energiehandhaving bij bedrijven


Er gebeurt veel rondom klimaatbeleid. Mondiaal, Europees en op nationaal niveau in Nederland. Er worden doelstellingen geformuleerd en energieakkoorden afgesloten. Er zijn steeds meer en toepasbare technieken om energiebesparing eenvoudig mogelijk te maken. Maar ook op lokaal niveau zijn initiatieven nodig. OMWB, provincie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Avans Hogeschool en ABN AMRO, gaven een reeks samenhangende presentaties op een expertmeeting van de omgevingsdienst.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder