Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Veehouderij en gezondheid omwonenden


Wonen in de omgeving van veehouderijen kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Gemeenten en provincie dienen hier rekening mee te houden bij het maken van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. In Brabant is daarom – gebaseerd op recente onderzoeken – de 'Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' verspreid. Dit toetsingskader is de basis voor vergunningverlening, kan het binnen de ruimtelijke ordening worden toegepast en geeft het bevoegd gezag handvatten om bij overschrijding van de advieswaarde in gesprek te gaan met de veehouderij.

Lees verder 

Controles pluimveebedrijven opgeschort


Op 13 november heeft de Staatssecretaris een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle pluimveebedrijven (bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild). Deze maatregel wordt uit voorzorg genomen nadat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Ook in Nederland zijn dode wilde watervogels aangetroffen die vermoedelijk hoogpathogene vogelgriep hebben. Op dit moment worden de dieren verder onderzocht. Er wordt de pluimveebedrijven dringend verzocht extra hygiënemaatregelen te nemen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf. De OMWB voert daarom voorlopig geen controles uit bij pluimveebedrijven. Ook de NVWA heeft de controles voorlopig opgeschort.


WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder