Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

 • 12.07.2016 Brabant Water sluit aan bij SSiB

  Sinds 1 juli neemt Brabant Water deel aan het programma Samen Sterk in Brabant (SSiB). SSiB richt zich op het aanpakken van afvaldump, illegaal crossen en stroperij in het buitengebied van Noord-Brabant. Door aan te sluiten bij SSiB kunnen misstanden in het buitengebied sneller worden gesignaleerd en aangepakt.

  Lees verder 
 • 11.07.2016 Werkbezoek Macedonische milieu-inspecteurs aan OMWB mooi in beeld

  In april brachten Macedonische milieu-inspecteurs een werkbezoek aan de OMWB. Samen met begeleiders van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Infomil kwamen zij kennis maken met de werkwijze van onze dienst. In Infomil Perspectief, het informatiemagazine van het Ministerie, vertellen OMWB-collega’s Jacky Priester en Jacqueline Mulders hoe zij het bezoek ervaren hebben. Een leuk artikel!

  Lees verder 

  Thema's


Advies preventie broeibranden


Voorkom brand als gevolg van broei of zelfontbranding. Zorg dat u goed voorbereid bent, voorkom broeibanden bij uw bedrijf en beperk eventuele schade zoveel mogelijk. Het preventieadvies van brandweer en uw omgevingsdienst helpt u bij die goede voorbereiding.

Lees verder 

Systeemgericht toezicht bij bodemprojecten


Systeemgericht toezicht kan (ook) toegepast worden bij bodemprojecten, bijvoorbeeld bodemsaneringsprojecten. Het juist toepassen van systeemgericht toezicht vraagt echter moed en kennis van overheid én bedrijfsleven om anders met elkaar om te gaan. Paul Meerman houdt een pleidooi voor systeemgericht toezicht bij bodemprojecten en legt uit wat de voorwaarden ervoor zijn. Want “we kunnen immers niet achter elke ondernemer een controleur zetten”.

Lees verder 

Bestuurlijk symposium Omgevingswet goed bezocht


Donderdag 14 april vond in Udenhout een bestuurlijk symposium over de Omgevingswet plaats. Zo’n honderd bestuurders en ambtenaren uit heel Noord-Brabant waren aanwezig. Het symposium was in opdracht van hun voorzitters georganiseerd door de drie Brabantse Omgevingsdiensten.

Lees verder 

Regionaal werkprogramma: geld voor ondersteuning met EV-kennis


De omgevingsdiensten hebben van het Rijk geld ontvangen om het huidige hoge niveau van de specialistische kennis over externe veiligheid te kunnen blijven garanderen en, gezien de ontwikkelingen, expertise en uitvoeringsvaardigheid verder uit te bouwen. Doel van het Rijk is de omgevingsdiensten zodanig geëquipeerd te houden dat gemeenten voor de taakuitvoering op gebied van VTH, RO en beleidsontwikkeling kunnen bouwen op gedegen adviezen in dit ‘lastige’ werkveld. Ook de spilfunctie die de OMWB landelijk vervult, zal door deze impuls in kennisversteviging versterkt worden.

Lees verder 

Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur OMWB


Door het aftreden van de heren Naterop en Theunis in de afgelopen maanden, zijn er vacatures ontstaan binnen het dagelijks bestuur van de OMWB, waaronder de positie van ‘voorzitter’. Op 13 juli heeft het algemeen bestuur een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden voor het dagelijks bestuur gekozen. De heer Depla neemt de rol van voorzitter op zich. De heren Guus van der Put (wethouder gemeente Goirle) en Ruud van den Belt (burgemeester gemeente Steenbergen) vullen de andere vacatures in.

Lees verder 

OMWB kan vooruit met goedgekeurde begroting


Algemeen bestuur neemt reeks positieve besluiten. Het algemeen bestuur van de OMWB heeft woensdag 13 juli verschillende besluiten genomen. Wijzigingen in het dagelijks bestuur, goedkeuring van het financieel meerjarenperspectief en een streep onder het verleden, maken dat de OMWB weer vooruit kan. Belangrijke stappen in het op orde brengen van de financiële huishouding. Opheffing van de onder toezichtstelling van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties komt daarmee een stap dichterbij.

Lees verder 

Energiehandhaving bij bedrijven


Er gebeurt veel rondom klimaatbeleid. Mondiaal, Europees en op nationaal niveau in Nederland. Er worden doelstellingen geformuleerd en energieakkoorden afgesloten. Er zijn steeds meer en toepasbare technieken om energiebesparing eenvoudig mogelijk te maken. Maar ook op lokaal niveau zijn initiatieven nodig. OMWB, provincie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Avans Hogeschool en ABN AMRO, gaven een reeks samenhangende presentaties op een expertmeeting van de omgevingsdienst.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder