Meer informatie

Nieuws

    Thema's


Veiligheid (Risicokaart)


foto: rampenbestrijdingHoe goed we ons ook voorbereiden op rampen, overal in Nederland kan wel iets gebeuren. Soms is dat niet plaatsgebonden, zoals uitval van nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld stroom en water) of ziektegolven. Soms wel, zoals het vrijkomen van giftige gassen en overstromingsgevaar.

Informatieplicht

De overheid is verplicht op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's burgers te informeren over de risico’s in hun omgeving. Bijvoorbeeld de risico’s van vrijkomende gevaarlijke stoffen, een mogelijk luchtvaartongeval of natuurbrand. Hoewel de kans daarop klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Met informatie over de veiligheidsrisico’s in uw omgeving kunt u met meer kennis van zaken meepraten met uw (gemeente)bestuur, de overheid aanspreken en kunt u zich beter voorbereiden voor het geval er zich een calamiteit voordoet.

Risicokaart

De provinciale risicokaart geeft inzicht in die risico’s. Een risicobron wordt getoond op de risicokaart als de gevolgen van een ramp bij de bestrijding ervan gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten vereisen. Zo zijn bijvoorbeeld de risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen opgenomen. De gegevens zijn onder meer afkomstig uit milieuvergunningen en externe-veiligheidsanalyses.

Wilt u weten welke risico's er in uw woonomgeving zijn? Raadpleeg de Brabantse Risicokaart voor een actueel overzicht van de veiligheidsrisico's in de provincie.

Uw gemeente kan u meer uitleg geven over de informatie op de risicokaart. Via de website van uw gemeente komt u direct op de kaart van uw omgeving.