Nieuws

   Thema's


  Informatie voor gemeenten


  Het klachtenteam behandelt jaarlijks zo’n 3600 milieuklachten en -meldingen over gemeentelijke en provinciale inrichtingen. Het werkgebied omvat een groot deel van de provincie Brabant en een aantal gemeenten in Zeeland. Gemeenten en provincie kunnen bij milieuklachten en -incidenten 24 uur per dag, zeven dagen per week een beroep doen op het klachtenteam.

  Klachtenafhandeling en bijstand

  Het klachtenteam behandelt de klachten, kan indien nodig direct handhavend optreden, draagt zorg voor de afhandeling van de klacht en rapporteert hierover. Het klachtenteam verleent ook milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten waarbij het milieu in het geding is. Enkele leden van het klachtenteam zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Indien nodig kunnen zij proces-verbaal opmaken. Daarnaast zijn de leden van het klachtenteam gekwalificeerd om geluidmetingen uit te voeren ten behoeve van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.

  Intake, registratie en afhandeling van de milieuklachten en -meldingen gebeurt via de MilieuKlachtenCentrale, die werkt voor de gehele provincie Noord-Brabant en Zeeland wordt georganiseerd door de OMWB. Tijdens het behandelen van klachten en het verlenen van milieukundige bijstand werkt het klachtenteam nauw samen met andere (overheids)instanties en hulpdiensten. De medewerkers kunnen terugvallen op voor- en achterwacht voor afstemming, ondersteuning en vervanging. 

  Registratie en analyse van klachten

  Alle klachten en de resultaten van de afhandeling worden in een registratiesysteem ingevoerd, zodat de omgevingsdienst ook een totaaloverzicht van de klachten en een analyse kan aanbieden. Het klachtenteam kan een rol spelen bij het:

  • behandelen van milieuklachten
  • uitvoeren van geluidmetingen n.a.v. klachten
  • leveren van milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten
  • in gang zetten van bestuurlijke handhavingstrajecten
  • in gang zetten van strafrechtelijke handhavingstrajecten
  • rapporteren van de behandelde klachten
  • maken van klachtenoverzicht en klachtenanalyse