Nieuws

   Thema's


  Toezicht & handhaving


  Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels. De omgevingsdienst houdt in opdracht van gemeenten en de provincie toezicht op de naleving door het uitvoeren van controles en - zo nodig - het opleggen van sancties bij overtredingen.

  Het aantal controles dat de omgevingsdienst bij een bedrijf uitvoert en de tijd ertussen hangt af van de risico's voor mens en milieu die het bedrijfsproces met zich meebrengt. Toezichthouders van de omgevingsdienst zullen zich op verzoek altijd legitimeren. Van de reguliere controles maken zij schriftelijk rapport op. Bij een controle van een bedrijf komen alle aspecten van de milieuwetgeving aan bod. We voeren jaarlijks meer dan 3000 controles uit, uiteenlopend van integrale milieucontroles tot controles op bouw/RO, ontgrondingen en controles in het kader van de natuurbebeschermingswet. De omgevingsdienst werkt in verschillende projecten samen met andere handhavingspartners om de toezichtlast voor bedrijven zo beperkt mogelijk te houden.

  Een specialistische taak is de uitvoering in het kader van het BRZO. Dit toezicht op de bedrijven met een relatief zware milieubelasting wordt gecoördineerd en uitgevoerd in een zogenaamd 'regionaal handhavingsteam', waarin de omgevingsdienst samenwerkt met de provincie, de politie, het Openbaar Ministerie en de waterschappen.

  De omgevingsdienst adviseert gemeenten verder bij het opstellen van handhavingsbeleidsplannen en jaarplannen. De dienst streeft continu naar het toepassen van nieuwe toezichtsmodellen die de effectiviteit voor gemeenten en provincie kunnen verbeteren.

  Naast de controles behandelen wij een kleine 3000 milieuklachten en meldingen van incidenten, waarvoor we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn.