Nieuws

   Thema's


  Advisering bodem

  Naast het uitvoeren van metingen (bodemonderzoek, partijkeuringen) kunt u bij ons ook terecht voor het beoordelen van en adviseren over rapportages en voorstellen voor bodemonderzoek van derden. Deze advisering, voor provinciale bedrijven, betreft:

  • vergunningen Wabo - nul- en eindsituatie bodemonderzoek; grondwatermonitoring (maatwerk/NRB);
  • meldingen Activiteitenbesluit - nul- en eindsituatie bodemonderzoek;
  • Stortbesluit - grondwatermontoring bij stortplaatsen;
  • partijkeuringen.

  Het uitvoeren van een bodemonderzoek vloeit met name voort uit de wettelijke verplichtingen van een Wm- of Wabo-vergunning of een melding Activiteitenbesluit. Het bodemonderzoek of -voorstel wordt door het bedrijf, dat aan de wettelijke verplichting hoort te voldoen, ingediend bij de vergunningverlener. De interne beoordeling van het bodemonderzoek- of voorstel wordt echter uitgevoerd door het team Metingen Onderzoek van de OMWB. De uitvoerende specialisten staan in nauw contact met de vergunningverlener.

  Ons team Metingen en Onderzoek levert ook ondersteuning in de ontwerp- en voorfase van een vergunning. Meedenken op kantoor maar ook ter plaatse, bezichtiging locatie/bedrijfsterrein, heeft haar meerwaarde inmiddels bewezen.

  Informatie

  Voor informatie over deze diensten kunt u terecht bij Jack van Velthuijsen, e-mail J.vanVelthuijsen@omwb.nl.